Independent Business Review

 • Valtteri-kansio-valmisRahoittajat, pääomasijoittajat ja osakkeenomistajat vaativat usein riippumatonta liiketoiminnan analysointia päätöstensä tueksi.
 • CAG tarjoaa asiakkaan käyttöön pitkän kokemuksensa yritysten liiketoiminnan analysoinnista. Tavoitteena on varmistua kohdeyrityksen kannattavuudesta, taloudellisesta ja rahoituksellisesta asemasta sekä tunnistaa näihin vaikuttavat tekijät ja kartoittaa niihin liittyvät riskit.
 • Independent Business Review sisältää mm. seuraavat asiakokonaisuudet:
  • Yhtiön nykytilanteen ja toimintaympäristön analysointi
  • Kannattavuuden sekä taloudellisen ja rahoituksellisen aseman ja sen kehityksen arviointi
  • Tunnusluvut (kovenantit)
  • Value drivereiden ja riskien kartoitus
  • Toimenpidesuositus
 • Pystymme tarjoamaan nopean ja luotettavan palvelun, jonka räätälöimme asiakkaan tarpeiden ja kohdeyrityksen mukaan.