Rahoituksen uudelleenjärjestelyt

Finanssikriisi on muuttunut taloustaantumaksi, ja yritysten rahoitustilanteet ovat haastavia. Rahoituksessa etsitään ratkaisuja, jotka kantavat yritykset taantuman yli.

Kello-helsinki-valmis Asiakkaanamme on edelleen yrityksiä, joiden selviytymistä olimme tukemassa jo 1990-luvun alun lamassa. Tuemme asiakkaitamme liiketoiminnan ja rahoituksen uudelleenjärjestelyissä. Työmme perustana on yrityksen lähtökohtien ja kehittämismahdollisuuksien syvällinen analyysi, johon toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus perustuu. Yrityskauppa- ja rahoitusjärjestelyosaamisemme avulla pyrimme löytämään asiakkaan tarpeiden mukaisen ratkaisun.

Esimerkkejä viimeaikaisista rahoituksen uudelleenjärjestelytoimeksiannoistamme:

  • Laadimme liiketoimintasuunnitelman ja selvityksen uudesta strategisesta liiketoimintakonseptista rakennusteollisuuden alan yritykselle (liikevaihto 20 miljoonaa euroa), joka aloitti valmistautumisen mahdolliseen rahoituksen uudelleenjärjestelyyn hyvissä ajoin nykyisessä suhdannetilanteessa.
  • Analysoimme kemianteollisuuden alan yrityksen (liikevaihto yli 200 miljoonaa euroa) rahoitustarpeet ja neuvottelimme asiakkaan tarpeet täyttävän rahoituspaketin.
  • Selvitimme mekaanisen metsäteollisuuden alan yrityksen (liikevaihto 50 miljoonaa euroa) omistuksellisia ja rahoituksellisia järjestelyvaihtoehtoja.
  • Laadimme liiketoimintasuunnitelman kaupan alan yritykselle (liikevaihto yli 100 miljoonaa euroa) rahoituksen uudelleen järjestelyn tueksi.
  • Selvitimme velkasaneeraukseen ajautuneen jatkojalostusyrityksen (liikevaihto 80 miljoonaa euroa) toiminnan jatkamisedellytyksiä ja -vaihtoehtoja.
  • Laadimme liiketoiminta-analyysin perusteollisuuden yritykselle (liikevaihto yli 20 miljoonaa euroa) ja neuvottelimme tarvittavan rahoituksen toiminnan jatkamiseksi.
  • Teimme pääomasijoittajalle business due diligence –selvityksen rakennusmateriaaliteollisuuden yrityksestä (liikevaihto yli 100 miljoonaa euroa) päätöksenteon tueksi.
  • Laadimme liiketoimintasuunnitelman perusteollisuuden yritykselle (liikevaihto yli 100 miljoonaa euroa) rahoitustarpeiden selvittämiseksi ja rahoitusjärjestelyjen pohjaksi.