Rahoitusjärjestelyt

Rahoitusjärjestelyt CAG toimii neuvonantajana rahoitusjärjestelyissä. Olemme neuvonantajana oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen sekä välirahoituksen hankinnassa.

Rahoitusjärjestelyn keskeinen elementti on yhtiölle laadittava rahoitusmuistio, jossa kuvataan yhtiön liiketoiminta, toimiala ja tulevaisuudensuunnitelmat kattaen tulos-, tase- ja rahoitusennusteet. Rahoitusmuistion avulla voidaan viestiä rahoittajille yrityksen rahoituskelpoisuus. Rahoitusmuistion perusteella suunnitellaan, neuvotellaan ja toteutetaan asiakkaan tavoitteet täyttävä rahoituskokonaisuus.

CAG soveltaa kassavirtaperusteisia analyysimenetelmiä ja rahoitusjärjestelytuntemustaan asiakkaiden liiketoiminnan rahoituksen suunnitteluun ja hankintaan. Rahoitusjärjestelyt ovat liittyneet kasvuyrityksiin, merkittäviin laajennushankkeisiin sekä yrityskauppojen rahoitukseen.

Perusedellytyksiä onnistuneelle rahoitusjärjestelylle ovat pitkäaikainen kokemus rahoitusjärjestelyistä ja osapuolten toimintatavoista, vahva analyysipohja, hyvät kontaktit rahoittajiin, juridiikan ymmärtäminen sekä eri rahoitusvaihtoehtojen arviointi.

Katso referenssimme