Yritysjärjestelyt

CAG toimii neuvonantajana yritysjärjestelyissä ja vastaa yrityskauppaprosessin hallinnasta ja johtamisesta.

Palvelumme kattavat yritysmyynnit ja -ostot sekä muut omistusjärjestelyt.

Yritysmyynnit

YritysmyyntiYrityksen myyntiprosessin alussa käymme yhteisesti läpi omistajien tahtotilan, määrittelemme tavoitteet yrityksen myynnille ja analysoimme yrityksen liiketoiminnan sekä merkittävimmät arvoon vaikuttavat tekijät. Prosessia varten laadimme yrityksestä myyntiesitteen ja muun tarkoituksenmukaisen myyntiprosessia tukevan dokumentaation sekä laadimme arvonmäärityksen eri menetelmiä käyttäen. Tämän jälkeen kartoitamme potentiaaliset ostajakandidaatit, joita lähestymme yhteisesti sovittujen linjausten mukaisesti. Ostajatahoille toimitamme myyntiesitteen indikatiivisen tarjouksen laatimista varten.

Myyjän kannalta soveliaimmille prosessin seuraavaan vaiheeseen valituille ostajakandidaateille järjestämme johdon presentaation ja mahdollisuuden tutustua yritykseen syvällisemmin data-room –vaiheessa. Laadimme johdon tueksi presentaatiomateriaalin ja tuotamme yhdessä yrityksen kanssa data-roomiin tulevan materiaalin. Lopullisen sitovan tarjouksen tehneelle ostajataholle järjestämme mahdollisuuden due diligence –tarkastukseen yrityksessä sekä koordinoimme due diligence –prosessia myyjän puolesta.

Toimimme koko yrityskauppaprosessin ajan myyjän neuvonantajana kauppaneuvotteluissa sekä eri vaiheiden dokumentaation laadinnassa aina lopullisen kauppasopimuksen solmimiseen saakka.

Yritysostot

YritysostotMyös yrityksen ostoprosessin alussa käymme yhteisesti läpi omistajien tahtotilan, määrittelemme tavoitteet yrityksen ostolle ja analysoimme ostokohteen liiketoiminnan sekä merkittävimmät arvoon vaikuttavat tekijät. Mikäli mahdollisia ostokohteita on useita, kartoitamme niiden sopivuuden ostajayrityksen strategiaan ja liiketoimintaan. Valikoiduista yrityksistä laadimme arvonmäärityksen eri menetelmiä käyttäen. Tämän jälkeen lähestymme yhteisesti valittuja ostokohteita, minkä jälkeen esitämme jatkotoimenpide-ehdotuksemme kohteiden osalta.

Ehdotustemme perusteella laadimme yhdessä asiakkaamme kanssa indikatiivisen tarjouksen kohteesta, koordinoimme data-room –työskentelyä ja hoidamme yrityskauppaneuvotteluja. Sitovan tarjouksen jättämisen jälkeen koordinoimme ostokohteen due diligence –tarkastusta ja käymme syventäviä neuvotteluja.
Toimimme koko yrityskauppaprosessin ajan ostajan neuvonantajana kauppaneuvotteluissa sekä eri vaiheiden dokumentaation laadinnassa aina lopullisen kauppasopimuksen solmimiseen saakka.

Ostoprosessin yhteydessä suunnittelemme asiakkaan kannalta optimaalisen rahoitusrakenteen yrityskaupan rahoittamiseksi sekä toimimme tarvittessa asiakkaamme neuvonantajana eri rahoittajien kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Muut omistusjärjestelyt

CAG toimii neuvonantajana myös muissa omistusjärjestelyissä: fuusiot ja diffuusiot, toimialajärjestelyt,  MBO- ja MBI-järjestelyt, yksityistämiset,  yhtiöittämiset.

Katso referenssimme