Esimerkkejä ratkaisuista koronakriisin selättämiseen

Olemme olleet ratkaisemassa asiakasyritystemme koronaviruspandemiasta johtuvia ongelmia. Esimerkkejä tekemistämme toimeksiannoista:

Vientivetoinen palvelualan yritys kriisiajan yli Finnveran takaaman pankkilainan ja Business Finlandin avustuksen turvin

Yrityksen liikevaihdosta 98 % muodostuu viennistä. Koronaviruspandemian hillitsemiseksi asetettujen rajoitusten takia yrityksen vientiliiketoiminta pysähtyi lähes täysin, eikä kiinteitä kuluja ollut mahdollista sopeuttaa lyhyellä aikavälillä. Yritys tarvitsi nopeasti rahoitusta.

CAG mallinsi yrityksen liiketoimintaa, kannattavuutta, maksuvalmiutta ja reittausta, luoden pohjan eri toimenpiteiden arvioinnille. CAG auttoi yritystä avustuksen hakuprosessissa sekä uuden pankkilainan takaukseen vaadittavan dokumentaation laatimisessa, jolla osoitettiin yrityksen elinkelpoisuus normaaliolosuhteissa.

Lopputulemana yritykselle myönnettiin Business Finlandin avustus logistiikkapalveluiden kehittämistyölle. Yritys sai myös pankilta hakemansa rahoituksen, josta Finnvera takaa 80 % ja 20 %:in osalta yrityksen omistajat antoivat rahatalletuksen vakuudeksi.

Nopeasti saadut tuki- ja rahoituspäätökset auttavat yritystä kriisiajan yli selviämisessä. Yrityksen liiketoiminnan arvioidaan kaikissa skeenaarioissa palaavan koronaa edeltävälle tasolle vuoden 2021 aikana huomioiden toimialan erikoisluonteen.

Finnveran takauksella rahoitus ja Business Finlandilta avustus digitaalisten palveluiden kehittämiseen

Koronaviruspandemian hillitsemiseksi asetettujen rajoitusten seurauksena vähittäiskaupan erikoismyymälä joutui sulkemaan kivijalkaliikkeensä. Yrityksen liikevaihto putosi noin 90 %. Kiinteiden kulujen sopeuttaminen suhteessa menetettyyn liikevaihtoon ei ollut mahdollista. Yritys tarvitsi nopeasti uutta rahoitusta.

CAG mallinsi yrityksen liiketoimintaa, kannattavuutta, maksuvalmiutta ja reittausta, luoden pohjan eri toimenpiteiden arvioinnille. Tämän lisäksi yksityiskohtaisella kassabudjetilla (viikko-/kuukausitaso, 12 kuukaudeksi eteenpäin) osoitettiin yrityksen kyky selvitä likviditeettiongelmasta haettavalla lisärahoituksella. Mallinnuksen pohjalta tehtyjen skenaarioiden avulla yrityksen arvioitiin olevan elinkelpoinen ja sillä on hyvä tuloksentekopotentiaali korona-ajan jälkeen.

Yritys sai kivijalkaliiketoiminnan tukemiseksi Business Finlandilta avustusta digitaalisten palveluiden kehittämiseen.

Yritys sai pankilta hakemansa rahoituksen, josta Finnvera takasi 80 %, eikä pankki vaatinut lisävakuutta lopulle 20 %:ille. Yrityksellä on toimenpiteiden seurauksena hyvät lähtökohdat korona-ajan jälkeisen liiketoiminnan vahvistamiselle.

Tutustu muihin kriisiajan toimeksiantoihimme tästä.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin kerromme lisää palveluistamme. Välitöntä tukea saat soittamalla tai chat-palvelun kautta.

   

   

  Lue myös nämä

  Arvonmääritys taipuu moneen

  Arvonmääritystä tulisi hyödyntää nykyistä huomattavasti enemmän myös strategisessa johtamisessa. Yrityksen arvonmääritys mielletään perinteisesti asiaksi, jota tarvitaan vain yrityskauppatilanteissa. Arvonmääritystä voidaan kuitenkin hyödyntää yrityskauppatilanteen lisäksi hyvin moneen tarkoitukseen. Käyttötilanteita ovat mm. suuret investoinnit ja kehityshankkeet, rahoitusjärjestelyt, strategiavalinnat, sukupolvenvaihdokset, portfolioanalyysit, kannustinjärjestelmät, sijoitukset, fuusiot, diffuusiot, osakeantihinnoittelut ja vähemmistöjen lunastukset.

  Lue lisää

  Skenaariot ja mallinnus kriisin jälkeisen suunnittelun kulmakivinä

  Kokemuksemme aiemmilta lamavuosilta on opettanut, että haastavassa toimintaympäristössä yritykselle on tärkeää riittävän ajoissa analysoida omaa liiketoimintaansa ja mallintaa se taloudellisesti. Näin yritys pystyy nopeasti rakentamaan skenaarioita muuttuvassa tilanteessa ja simuloida eri vaihtoehtojen vaikutus kannattavuuteen, taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen sekä tätä kautta kovenantteihin ja reittaukseen sekä yrityksen rahoituskelpoisuuteen. Asiantuntijoiltamme saat tarvittaessa apua taloudelliseen mallinnukseen ja simulointiin […]

  Lue lisää

  Corporate Advisor Group Oy

  Puhelin 09 476 4600
  Sähköposti info@cag.fi
  Osoite Bulevardi 6 C
  (sisäänkäynti Yrjönkatu 7 C)
  00120 Helsinki
  Postiosoite Corporate Advisor Group Oy
  PL 176 FI-00101 Helsinki
  Y-tunnus: 1016430-8

  Koronapalveluihimme liittyen otathan yhteyttä ensisijaisesti seuraaviin henkilöihin:

  Heimo Hakamo
  +358 40 097 6100
  heimo.hakamo@cag.fi
  Sari Haarala
  +358 400 808 911
  sari.haarala@cag.fi
  Martin Krokfors
  +358 40 042 4179
  martin.krokfors@cag.fi
  Jari Mäkilä
  +358 40 524 0483
  jari.makila@cag.fi