Independent Business Review (IBR) – väline riskien tunnistamiseen

Rahoitus- ja pääomajärjestelyt

Tarjoamme objektiivisen, ulkopuolisen analyysin yrityksen liiketoiminnasta. IBR antaa riippumattoman näkemyksen yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuutta koskevien ennusteiden realistisuudesta. Selvitys voidaan toteuttaa rahoittajan, kohdeyrityksen tai kolmansien osapuolien toimeksiannosta. Tavoitteena on tunnistaa yrityksen liiketoimintaan liittyvät riskit sekä antaa rahoittajille tai muille yrityksen sidosryhmille puolueeton arvio siitä, kykeneekö yritys selviytymään vastaisista jo olemassa olevaan rahoitukseen sekä mahdolliseen lisärahoitukseen liittyvistä velvoitteistaan.

Tavallisesti IBR tilataan siinä vaiheessa, kun yritys kohtaa ongelman, johon rahoittaja ei osaa reagoida tai kun yrityksen ja rahoittajan näkemykset yrityksen tulevaisuudesta poikkeavat paljon toisistaan. Yritys voi myös oma-aloitteisesti tilata IBR:n ja käyttää sitä neuvotteluissa rahoittajien  ja muiden sidosryhmien kanssa.

IBR:n sisältö voidaan räätälöidä tapauskohtaisesti

IBR sisältää mm. seuraavat aihealueet:

 • yrityksen nykyisen liiketoiminnan analysointi
 • tämänhetkisen taloudellisen tilan ja maksuvalmiuden määrittely
 • analyysi markkinoista, yrityksen asemasta markkinoilla, kilpailueduista sekä toimialan mahdollisuuksista ja uhkista
 • liiketoimintasuunnitelman ja yrityksen strategian arviointi
 • johdon käsitysten läpikäynti ja arviointi nykyiseen taloudelliseen tilanteeseen ja tulevaisuuden kehitykseen liittyen
 • yrityksen ennusteisiin liittyvien riskien kartoitus
 • yrityksen tulevan kassavirran ja lainojen hoitokyvyn määrittely (1 – 5 vuotta)
 • syvällinen yrityksen kannattavuuden, taloudellisen aseman ja maksuvalmiuden analysointi lyhyellä aikavälillä (1 – 18 kk)
 • riskien ja mahdollisuuksien analysointi

Lähestymistapaamme kuuluu yrityksen tulevan liiketoiminnan mallintaminen numeerisesti, skenaarioiden rakentaminen ja eri vaihtoehtojen arviointi sekä yrityksen rahoituskelpoisuuden analysointi. Olemme laatineet lukuisia IBR-selvityksiä finanssikriisin aikana 2008 – 2013.

IBR antaa rahoittajalle ja sidosryhmille lisätietoa päätöksenteon tueksi. Selvitys voidaan räätälöidä siten, että se antaa vastauksia juuri kyseisessä tilanteessa tarkoituksenmukaisiin kysymyksiin.

Kysy lisätietoja palveluistamme:

IBR

Heimo Hakamo, toimitusjohtaja puh. +358 400 976 100  heimo.hakamo@cag.fi

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin kerromme lisää palveluistamme. Välitöntä tukea saat soittamalla tai chat-palvelun kautta.

  Corporate Advisor Group Oy

  Puhelin 09 476 4600
  Sähköposti info@cag.fi
  Osoite Rikhardinkatu 2
  00130 Helsinki
  Postiosoite Corporate Advisor Group Oy
  PL 176 FI-00101 Helsinki
  Y-tunnus: 1016430-8