Investointien rahoitus epävarmoissa olosuhteissa

Rahoitus- ja pääomajärjestelyt

Investoiminen laskusuhdanteessa voi olla järkevää

Laskusuhdanteessa, kun markkinoilla on ylikapasiteettitilanne, hinnat usein laskevat, etenkin aloilla, joissa alalta poistumisen kynnys on suuri esimerkiksi merkittävän liiketoimintaan liittyvän kiinteän omaisuuden johdosta. Käytännössä kaikilla toimialoilla on kuitenkin suhdannetilanteesta riippumatta aina joukko muita paremmin menestyviä yrityksiä. Tämä voi johtua esimerkiksi aiempien investointien ajoituksen optimaalisuudesta. Näille yrityksille investoiminen voi olla järkevää laskusuhdanteen aikana.

Rahoittajat voivat ymmärrettävästi olla haluttomia rahoittamaan uutta kapasiteettia ylikapasiteettitilanteessa, jolloin tarve investoinneille pitää pystyä perustelemaan paremmin kuin markkinoiden kasvutilanteessa. Lisäksi investoinnin omarahoitusosuusvaatimus on yleensä suurempi heikossa suhdannetilanteessa.

Investointituet voivat vääristää kilpailua ja, jos tukea annetaan heikosti menestyville yrityksille, voi se pahentaa edelleen koko toimialan tilannetta.

Rahoittajat näkevät toimialan tilanteen laajemmin

Rahoittajilla on joskus parempi näkemys toimialan tilanteeseen ja alan yritysten kassatilanteen kehittymiseen kuin yrityksellä itsellään, koska niillä on useita alan yrityksiä asiakkainaan. Reittausten ja yritysten maksukäyttäytymisen kautta rahoittajat saavat tietoa alan yleisestä kehityksestä. Tosin tilinpäätösten pohjalta tehtyjen reittausten kehitys nökyy vasta usean kuukauden viipeellä tilinpäätösten valmistumisen jälkeen.

Näkymät noususta ovat edelleen epäselvät, ja joillekin aloille voidaan odottaa jopa lisälaskua. Pankit pelkäävät maksuvalmiuskriisien ja/tai konkurssien dominoefektiä. Dominoefekti oli 1990-luvun lamassa suuri ongelma, kun hyvänkin reittauksen yritykset ajautuivat maksuvaikeuksiin asiakkaiden tai tavarantoimittajien vaikeuksien seurauksena.

Pystyäkseen tekemään yrityksen kannalta positiivisen päätöksen rahoittajan on saatava kuva asiakkaan liiketoiminnasta, markkinoista, markkina-asemasta sekä perusteelliset numeeriset ennusteet, jotka koostuvat tulos-, tase-, rahoitus- ja kassavirtaennusteista sekä investointilaskelmista.

Liiketoimintasuunnitelma päätöksenteon tukena

Huolellisesti laadittu liiketoimintasuunnitelma toimii perustana sekä investointien rahoitusta haettaessa että muissa rahoitusjärjestelyissä.

Liiketoimintasuunnitelma kertoo kaiken oleellisen yrityksestä, kuten mistä rahaa on tullut, kuinka paljon ja mihin se on käytetty. Erityisesti nykyisen kaltaisessa epävarmassa tilanteessa korostuu liiketoiminnan kovan pohjan tarkastelu. Kova pohja voi koostua yrityskohtaisesti esimerkiksi olemassa olevien laitteiden huollosta ja/tai varaosakaupasta, vakioasiakkaiden pitkistä sopimuksista, IPR oikeuksien tuotoista.

Liiketoimintasuunnitelma sisältää myös analyysin markkinoista ja yrityksen asemasta markkinoilla, kilpailueduista sekä toimialan mahdollisuuksista ja uhkista.

Yhtiön tuleva liiketoiminta on hyvä mallintaa numeerisesti, jolloin erilaisten skenaarioiden rakentaminen on helpompaa ja voidaan nopeammin reagoitua muuttuneisiin tilanteisiin. Investointitilanteessa investointilaskelmat ovat oleellisia investoinnin erilliskannattavuuden arvioimiseksi

Lainojen hoitokyky kuvaa sitä kassavirtaa, mikä jää liiketoiminnan kassavirrasta pääomamuutosten jälkeen korkojen ja lyhennysten maksuun nykyisten lainaehtojen mukaisesti. Epävarmassa tilanteessa yleensä aluksi siirretään lyhennysten maksua, mikä antaa aikaa kassavirran tasapainottamiseen, mutta kasaa maksupaineita lähivuosille.

Liiketoimintasuunnitelma toimii johdon työkaluna sekä oman toiminnan suunnittelussa että neuvotteluissa rahoittajien kanssa.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin kerromme lisää palveluistamme. Tai jätä yhteystietosi alla olevalla lomakkeella, niin olemme sinuun yhteydessä.

  Corporate Advisor Group Oy

  Puhelin 09 476 4600
  Sähköposti info@cag.fi
  Osoite Rikhardinkatu 2
  00130 Helsinki
  Postiosoite Corporate Advisor Group Oy
  PL 176 FI-00101 Helsinki
  Y-tunnus: 1016430-8