Kilpailuetua viennin rahoituksella

Rahoitus- ja pääomajärjestelyt

Viisas viejä suojaa maksuriskit

Ostajan maksukyvyttömyys voi olla ongelma vientikaupassa. Viisas viejä suojaa maksuriskit valitsemalla maksutavan, maksuehdot ja rahoitusinstrumentin sekä transaktion osapuolet huolella. On tärkeää, että käytetty instrumentti (esimerkiksi vekseli) on perintäkelpoinen kyseisillä markkinoilla.

Luotettava maksutapa on esimerkiksi ostajan pankin avaama ja viejän oman kotimaisen pankin vahvistama remburssi. Puhutaan dokumenttimaksuista, joita yleisesti käytetään suojaamaan ostajan maksukykyyn liittyvältä epävarmuudelta. Puhdasta tilisiirtoa käytetään vain tunnettujen ja luottokelpoiseksi tiedettyjen osapuolten kesken. Tällöinkin ostajan maksuriski voidaan haluttaessa suojata luottovakuutuksella.

Luottovakuutuksia myöntävät siihen erikoistuneet yksityiset luottovakuuttajat ja poliittisen riskin maissa toimittaessa myös valtiolliset vientitakuulaitokset, kuten Finnvera. EU on päättänyt kieltää valtiollisilta vientitakuulaitoksilta luottovakuutustoiminnan OECD:n teollisuusmaissa normaalioloissa, koska tähän ei katsota sisältyvän markkinapuutetta. Kansainvälisissä talouskriiseissä kieltoon on myönnetty poikkeuksia.

Kun pääomatavarakaupassa ostaja useimmiten vaatii pitkää maksuaikaa, vientiyritys voi kääntää asian kilpailuedukseen hakemalla Finnveralta ostajaluottotakuuta, joka myönnetään vientikauppaan ostajaluoton myöntävälle pankille tai pankkisyndikaatille. Kilpailuetu tämä on siksi, että Finnveran takuulla on Suomen valtion korkea luottokelpoisuus ja Finnvera on kansainvälisten pankkien arvostama yhteistyökumppani – tunnettu nopeasta ja joustavasta toiminnastaan kansainvälisen vientiluottosäännöstön puitteissa.

Finnveran tytäryhtiö Suomen Vientiluotto Oy voi myöntää vientiluottoon rahoituksen ja tarvittaessa korontasauksen, jolloin luotto on kiinteäkorkoinen.

Finnveran takuukate ostajan maasta johtuville poliittisille riskeille on 100 % ja kaupallisille riskeille 50 – 100 % riippuen hankkeesta ja sen vaatimasta riskinjaosta. Projektirahoituksessa yleensä neuvottelun lähtökohta on 50 % ja täysi 100 %:n takuu voi tulla kyseeseen julkiselle ostajalle.

Finnvera voi myös myöntää takuun pankille viejän valmistusaikaiselle käyttöpääomaluotolle.

Finnveralta takaus myös kotimaisille investointihankkeille

Finnveran tuotevalikoimaan kuuluvat myös takuut kotimaisille investointihankkeille, joissa pääomatavaravalmistajamme kilpailevat ulkomaisten toimittajien kanssa ja jotka luovat vientiä. Alustakaus on ollut käytössä vuosikymmenet ja kotimaisten hankkeiden rahoitustakuut vientiin suuntautuville investoinneille (”Lex Äänekoski”) jo muutamia vuosia.  Instrumenteilla on osaltaan voitu maksimoida hankinnat kotimaasta ja uskoakseni myös nopeuttaa hankkeiden toteutumista Finnveran ollessa vieraan pääoman rahoituksen kulmakivenä.

Vientitakuurahoitus viejämaan vientitakuulaitokselta

Käytännössä jokaisella teollisuusmaalla ja kasvavalla määrällä nousevia talouksia on vientitakuulaitos, joka edistää maansa vientiä myöntämällä vientitakuita. Koska yritysrahoitusjärjestelmämme on varsin toimiva, ei teollisuutemme investoinneissa ole juurikaan hyödynnetty vientitakuurahoitusta ”muiden maiden Finnveroista”. Myös näiden järjestelmien tuntemus on ollut tähän asti Suomessa melko vähäistä.

Vientitakuurahoituksen käyttöä kannattaisi lisätä, sillä järjestelmä tarjoaa investointihankkeille varsin kilpailukykyisen rahoitusvaihtoehdon.

Topi Vesteri

Kirjoittaja Topi Vesteri on Agency Advisors and Services Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja, joka toimi 20 vuotta Finnverassa suuryrityksistä ja viennin rahoituksesta vastaavana johtajana eri nimikkeillä (liiketoimintajohtaja, varatoimitusjohtaja, luottojohtaja). Topi toimi kolmen vuoden ajan (2015-2018) luotto- ja poliittisten riskien vakuuttajien globaalin järjestön (85 jäsentä 73 maasta) Bernin Unionin presidenttinä ja tätä aiemmin varapresidenttinä sekä Medium- ja Long Term -komitean puheenjohtajana. Järjestön yksityiset ja vientitakuulaitosjäsenet vakuuttivat viime vuonna noin 13 % maailman kaikesta crossboarder-kaupasta. Topi toimii myös maailman johtavan vakuutusyhtiön AXA XL:n poliittisten ja luottoriskien vakuuttamisen Advisory Boardissa sekä vakuutusbroker Arthur J. Gallagher Stockholm AB:n Senior Advisorina.

Topi Vesteri / Agency Advisors and Services Oy toimii hankekohtaisesti CAG:n yhteistyökumppanina ja hänen asiantuntemuksensa on asiakkaidemme käytettävissä.

Haluatko ajankohtaiset artikkelimme suoraan sähköpostiisi? Liity uutiskirjeen tilaajaksi.

Corporate Advisor Group Oy

Puhelin 09 476 4600
Sähköposti info@cag.fi
Osoite Rikhardinkatu 2
00130 Helsinki
Postiosoite Corporate Advisor Group Oy
PL 176 FI-00101 Helsinki
Y-tunnus: 1016430-8