Pk-yritysten sopeutuminen kriisiin

COVID-19-kriisi on ollut kompleksinen ja vaikuttanut eri yrityksiin ja toimialoihin hyvin eri tavoin. Koronaviruksen lähtiessä leviämään kukaan ei osannut aavistaa, kuinka suuri tämä tuntematon uhka tulisi olemaan. Tänä päivänä virus tunnetaan jo paremmin ja se on hyvin läsnä jokaisen ihmisen sekä yrityksien arjessa.

Ennen kriisiä ja kriisin aikana vallitsivat epävarmat olosuhteet, sekä epätietoisuus tulevasta. Kenelläkään ei ollut tarjota konkreettisia tietoja siitä, kuinka talous tulee kehittymään ja kuinka nopeasti koronavirus leviää maailmalla. Ei myöskään osattu ennustaa sitä, kuinka virus tulee vaikuttamaan ja käyttäytymään Suomen alueella. Näitä kysymyksiä on pohtinut lähes jokainen pk-yritys ja on selvää, että koronaviruksella on ollut vaikutusta talouteen ja pk-yrityksiin.  Pk-yritysten suurimmat haasteet liittyvät rahoitukseen, liikevaihdon laskuun sekä lyhytaikaisten ja pitkäaikaisten toimenpiteiden suhteen tasapainottamiseen.

Kriisissä on aina voittajia ja häviäjiä

Osalle yrityksistä kriisijakso on osoittautunut varsin suotuisaksi. Pk-yritykset, jotka tunnistivat markkinarakoja ja toimivat lähellä kuluttajia, kasvattivat liiketoimintaansa, vaikka olosuhteet olivat kaikkea muuta kuin ideaaliset. Osa pk-yrityksistä vältti vain pahimman katastrofin eli konkurssiin ajautumisen.

Kriisi ei ole vielä ohi, sillä sen jälkeen yritykset siirtyvät toipumisvaiheeseen, joka voi kestää yrityksestä riippuen kauan. Vaikka nykyinen talouskasvuennuste on suhteellisen optimistinen ja pitkällä tähtäimellä tästä kriisistä tullaan selviämään, horisontissa näkyy kuitenkin suuria haasteita. Haasteita luovat velkojen maksaminen, kasvavat verot ja nouseva rahan hinta sekä toimintaympäristön muutokset.

Innovatiivisuus, mukautumiskyky ja valmistautuminen avainasemassa

Innovatiivisuus, mukautumiskyky ja valmistautuminen ovat olennaisessa asemassa kriisin selättämisessä. Yritykset, jotka käyttävät hyödykseen tilanteen tuomaa epävarmuutta ja näkevät sen mahdollisuutena uusille innovaatioille, voivat sumun hälvettyä löytää itsensä paremmasta asemasta markkinoilla. Joustavuus ja nopea reagointikyky auttavat sopeutumaan muutoksiin ja valmistautuminen parantaa reagointikykyä.

Nopeasti muuttuvassa maailmassa pk-yritysten tulee olla yhä dynaamisempia, joustavampia ja seurata toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Tulevaisuudessa onkin suositeltavaa tehdä monia erilaisia skenaarioita sekä varautua myös pahimpaan mahdolliseen tilanteeseen.

Kirjoitus perustuu Niko Kaakkusen kandidaatin tutkielmaan COVID-19-kriisin vaikutukset ja suomalaisten pk-yritysten sopeutuminen.

 

Corporate Advisor Group Oy

Puhelin 09 476 4600
Sähköposti info@cag.fi
Osoite Rikhardinkatu 2
00130 Helsinki
Postiosoite Corporate Advisor Group Oy
PL 176 FI-00101 Helsinki
Y-tunnus: 1016430-8