Hankaloittaako epävarma tilanne rahoituksen saantia?

Rahoitus- ja pääomajärjestelyt

Epävarmuus tuo haasteita rahoituksen saantiin

Maailma kohtaa vuoden 2023 hyvin erilaisena kuin vielä vuosi sitten osattiin odottaa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa luo epävarmuutta maailmantalouteen, globaalit toimitusketjut hakevat uusia reittejä, länsimaat kamppailevat energiapulan kanssa ja inflaatio on vuosikymmenten jälkeen noussut ennätyslukemiin.

Epävarmuus saa rahoittajat varovaisiksi, mikä voi näkyä haasteina yrityksen rahoituksen saannissa. Tällöin on entistä tärkeämpää osata viestiä rahoittajille yrityksen kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä siten, että rahoittaja saa oikean kuvan yrityksen liiketoimintaan liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista.

Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö rahoituksessa on perusteltua erityisesti haastavina aikoina. Asiantuntija ymmärtää niin yrityksen kuin rahoittajankin näkökulman. Tarjoamme asiantuntevaa apua sekä rahoitusjärjestelyihin että rahoituksen uudelleenjärjestelyihin.

Esimerkkejä ratkaisuistamme

CAG apuna rahoituslimiitin uusinnassa

Asiakkaamme oli teollinen yritys, jolla on vahvoja kuluttajabrändejä. Yhtiön liikevaihto oli 70 miljoonaa euroa. Pankki oli irtisanonut yhtiön rahoituslimiitin. Yhtiö oli uuden tilanteen edessä, kun aina aiemmin tarvittava rahoitus oli järjestynyt paikallisen yrityspankin toimesta. Pankin riskienhallinta oli vaatinut yrityksen lähemmän tarkastelun/päätöksenteon siirtämisen maakunnasta Helsinkiin.

Yhtiön suurin tarve rahoituslimiitin käyttöön liittyi tavaraostoihin, joihin sitoutui käyttöpääomaa ennen toimituksia keskusliikkeille. Pankki tarjosi ongelmaan factoringrahoitusta, mikä ilmensi, että pankkikaan ei tuntenut kunnolla yrityksen toimintaa ja rahoitustarvetta. Yhtiö tarvitsi rahoitusta jo ennen kuin se pystyi laskuttamaan keskusliikkeitä. Lisäksi keskusliikkeet olivat hyviä maksajia, eikä niiden laskuja ollut sen vuoksi faktoroitu.

CAG laati yhtiöstä Independent Business Review’n, jossa esiteltiin koko yritys ja  liiketoimintayksikköjen liiketoiminta sekä niiden aikaansaama kassavirta ja rahoitustarpeet. Ostoihin tarvittavan rahoituslimiitin osalta mallinnettiin limiitin tarve tuleville vuosille limiitin aikaisemman käytön perusteella. Asiakkaalle myös tulkittiin rahoittajan päätöksentekoprosessissaan tekemiä johtopäätöksiä toteutuneiden tunnuslukujen pohjalta.

Lopputuloksena pankki myönsi yhtiölle uuden limiitin. CAG:n esitys yhtiön limiitin käytöstä osoitti, että yhtiölle riitti aiempaa alhaisempi limiitti. Yhtiö säästi kuluissa, kun limiitin kokonaismäärää laskettiin.

Kovenanttitasot kohdalleen CAG:n analyysin avulla

Laajasti omistetulle elintarvikeyhtiölle annettiin päärahoittajan taholta mahdollisuus korvata nykyinen, vuosien kuluessa syntynyt, lainasalkku debentuurityyppisellä lainainstrumenttikokonaisuudella. Uudessa lainasopimuksessa oli runsaasti erilaisia sopimusehtoja ja numeerisia, korkomarginaaliin, tiedonantovelvoitteisiin ja muihin ehtoihin vaikuttavia tavoitteita eli ns. kovenantteja. Yhtiöllä ei ollut juurikaan aiempaa kokemusta kovenanteista.

CAG laati yhtiöstä tilinpäätösanalyysin, jossa analysoitiin numeeristen kovenanttien kehitys ja vaihteluvälit aiemmilla tilikausilla. Yhtiölle esitetty rahoitussopimus käytiin yksityiskohtaisesti läpi, laadittiin simulointimalli tuloksen vaihtelun vaikutuksesta kovenanttitasoihin ja analysoitiin muita kovenattitasoihin vaikuttavia tekijöitä.

Analyysien avulla rahoittajalle saatiin esitettyä perusteellinen selvitys kovenanttitasoista ja tarpeesta muuttaa niitä, jotta yritykselle jää pelivaraa vähintään vuosittaisten normaalivaihteluiden verran. Osin myös poistettiin ja/tai lievennettiin päällekkäisiä kovenantteja. Myöhemmin CAG:n asiantuntijat avustivat yhtiötä yhtiön kirjallisen rahoituspolitiikan laatimisessa.

Lue lisää rahoitussopimusten, lainasalkun ja lainojenhoitokyvyn analysoinnista>>

Jos yritykselläsi on haasteita rahoituksen kanssa, ota yhteyttä. Keskustellaan tilanteesta ja katsotaan, mitä apua voimme tarjota.

Ota yhteyttä

Martin Krokfors

Martin Krokfors

Partneri
etunimi.sukunimi@cag.fi
Sari Haarala

Sari Haarala

Partneri
etunimi.sukunimi@cag.fi

Corporate Advisor Group Oy

Puhelin 09 476 4600
Sähköposti info@cag.fi
Osoite Rikhardinkatu 2
00130 Helsinki
Postiosoite Corporate Advisor Group Oy
PL 176 FI-00101 Helsinki
Y-tunnus: 1016430-8