Hanke ei ole este vaan mahdollisuus!

Neuvonantopalvelut Rahoitus- ja pääomajärjestelyt

Yrityksen kehittäminen, kasvattaminen tai vaikkapa markkinoiden laajentaminen valtakunnallisesti tai kansainvälisesti on juuri sitä, mitä suomalainen elinkeinoelämä tarvitsee. Kun yrityksellä on tarvetta kehittää, parantaa tai uudistaa toimintojaan, hanke voi toimia erinomaisena työkaluna.

Tarpeesta liikkeelle

Onnistunut hanke on enemmän kuin osiensa summa. Hanke voi olla kehittämishanke, koulutushanke tai esimerkiksi investointihanke. Kehittämisen näkökulmasta on syytä tarkastella kokonaisuutta – taloutta, henkilöstöä, toimintaa ja sen laatua, ympäristöä. Olipa hanketyyppi mikä tahansa, liikkeelle lähdetään tarpeesta – miksi yritys tai organisaatio tarvitsee toimenpiteitä? Mitä asioita halutaan kehittää ja parantaa?

Hankkeen tavoitteet

Järkevällä hankkeella on tavoite; ilman selkeää tavoitetta hankkeen onnistumisen arviointi jää hataraksi. Hanketukea voi saada moniin eri kustannuksiin, kuten kone- ja laiteinvestointien vaatimiin kehittämistoimiin, kehittämistoimien edellyttämiin ostopalveluihin tai esimerkiksi kehittämistoimista aiheutuviin työntekijän palkkauskustannuksiin. Juuri kehittäminen on avainasia hanketta suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Asiantuntijan opastuksella

Moni asia mahdollistuu hankkeen avulla, mutta usein hankkeen koostaminen voi yrittäjästä tuntua vaikealta ja aikaa vievältä.

Onpa kyse lähes millaisesta kehittämisestä tahansa, on Suomessa hyvät mahdollisuudet saada yrittäjälle monenlaista tukea sekä rahoituksellista että ulkopuolista avustusta.

Hankkeita on olemassa valtavasti, eikä yrittäjän tarvitse itse niitä opiskella, vaan on mahdollista käyttää asiantuntevaa tahoa tällaisten asioiden hoitamiseen! Yrittäjän tarvitsee näin ollen keskittyä vain kehittämiseen ja toimintansa eteenpäin viemiseen.

Ripeästi liikkeelle

Hankkeen tarkoitus on selkeyttää asioita, tehostaa toimintaa ja parantaa toimintaympäristöä. Hankesuunnitelman laadinta kokeneen asiantuntijan kanssa sujuu ripeästi – jo yhden tapaamisen aikana asiantuntija pystyy kartoittamaan tilanteen, muodostamaan käsityksen kokonaisuudesta, tavoitteista ja hankkeen tarjoamista hyödyistä.

Aina kannattaa kysyä

Liiketoiminnan kehittämishankkeet tuovat yrittäjälle lisävoimaa ja uusia mahdollisuuksia. Hanke voi olla myös sinun mahdollisuutesi! Hyödynnä hankkeen mahdollisuudet – kysy lisää siitä, miten hankkeella voidaan edistää myös sinun yrityksesi kehittämistä.

Kirjoittaja Ville Puustinen toimii CAG:lla Senior Advisorina erikoistumisalueenaan kehitysrahoitus, investointituet ja digitaalisen liiketoiminnan kehittämiskonsultointi. Puustisella on laaja kokemus vaativista tehtävistä suomalaisissa ja kansainvälisissä hankkeissa. Hän on toiminut työuransa ajan sekä rahoituksen asiantuntijana että kehittämiskonsulttina varsinkin kohdistuen digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen. Puustinen on ollut toteuttamassa yli sataa kehittämis- ja investointihanketta pk-yrityksille.

Ota yhteyttä

Ville Puustinen

Ville Puustinen

Senior Advisor
etunimi.sukunimi@cag.fi

Corporate Advisor Group Oy

Puhelin 09 476 4600
Sähköposti info@cag.fi
Osoite Rikhardinkatu 2
00130 Helsinki
Postiosoite Corporate Advisor Group Oy
PL 176 FI-00101 Helsinki
Y-tunnus: 1016430-8