Oletko miettinyt yrityksesi kasvun rahoitusta?

Rahoitus- ja pääomajärjestelyt

Yhtenä vaihtoehtona on hakea pääomasijoitusta yritykseen. Pääomasijoituksia haetaan yleensä, kun yritys tavoittelee voimakkaampaa kasvua koti- tai ulkomaisilta markkinoilta. Pääomasijoittajan tulisi tuoda rahoituksen lisäksi yritykseen myös strategista osaamista ja toimialatuntemusta, mikä vauhdittaa ja selkeyttää yrityksen päämääriä. Oikeanlaisen pääomasijoittajan löytäminen on olennainen edellytys kasvun mahdollistamiselle.

Pääomasijoituksilla haetaan erityisesti kasvua

Pääomasijoittajat tekevät sijoituksia startup- ja kasvuyrityksiin. Pääomasijoittajan tavoitteena on luoda yritykselle arvonnousua, jonka jälkeen sijoittaja tekee exitin eli irtautumisen yleensä 3–7 vuoden kuluessa sijoituksesta. Tässä ajassa voidaan nähdä pääomasijoittajan kanssa muodostetun kasvustrategian tulokset ja siirrytään irtautumisvaiheeseen. Pääasiassa irtautuminen tehdään yrityskaupan tai pörssilistautumisen kautta.

Pääomasijoittajan tulisi tuoda erilaista osaamista, verkostoja ja toimialaosaamista yritykseen. Riippuen siitä, onko kyseessä startup-yritys vaiko kasvuyritys, tuen laatu kasvulle vaihtelee. Startup on vasta alkuvaiheessa oleva yritys, jolla ei välttämättä ole vielä liikevaihtoa. Silloin pääomasijoittajan avun laatu saattaa olla hyvinkin konkreettista ja intensiivisempää operatiivisen toiminnan tukemista sekä myös yrityksen tukitoimintojen rakentamista. Liiketoiminnalta odotetaan kuitenkin yleensä vahvaa kasvua ja skaalautumista. Kasvuyritys on jo liiketoimintansa vakiinnuttanut yritys, jonka liikevaihto vaihtelee miljoonista euroista useampiin kymmeniin miljooniin euroihin. Tällöin yrityksellä on jo perustoiminnot kunnossa ja pääomasijoittajan rooli on yleensä toimiminen strategiatyön tasolla.

Jos yritys etsii rahoitusta itselleen pääomasijoituksen kautta, täytyy yrityksellä olla riittävät edellytykset kasvuun ja sitä kautta arvonluontiin. Pääomasijoittajan kannalta on tärkeää, että yrityksellä on sitoutunut johto, suotuisa markkinatilanne, selvä kilpailuetu sekä kasvupotentiaalia. Rahoitusta voidaan etsiä suuren investoinnin rahoittamiseen, omistuspohjan muuttamiseen tai kansainvälistymisen edesauttamiseen.

On tärkeää, että yrityksellä on selkeä strategia siitä, mihin ja milloin omaa pääomaa tarvitaan, kuinka paljon sitä tarvitaan ja millä ehdoilla ollaan valmiita laimentamaan omaa omistusta. Tämän lisäksi nykyisillä omistajilla tulee olla yhteinen näkemys ja sitoutuminen yritykseen.

Oikean pääomasijoittajan löytyminen yritykselle on olennainen osa kasvun mahdollistamista

Pääomasijoitusrahastoja on monia erilaisia ja jokaisella niillä on omat kriteerinsä, minkälaisiin yrityksiin ne lähtevät mukaan. Jotkut rahastot sijoittavat riskisempiin startup-yrityksiin ja toiset kasvuyrityksiin. Ne voivat olla myös erikoistuneet tiettyyn toimialaan tai tietyn liikevaihdon omaaviin yrityksiin.

Kuten pääomasijoittaja arvioi yritystä ennen mahdollista sijoitusta, tulisi myös rahoitusta etsivällä yrityksellä olla selkeä näkemys siitä, mikä tai millainen pääomasijoittaja olisi paras vaihtoehto hänen yritykselleen. Rahaston toimialatuntemuksen, kontaktien ja koon lisäksi myös henkilökemiat ja keskinäinen luottamus ovat tärkeitä. Näiden asioiden selvittämisessä apuna voivat olla muun muassa rahastojen aikaisempien sijoituskohteiden screenaus sekä rahastojen tiimien taustojen selvitys. Pahimmassa tapauksessa sijoittajan ja yrityksen johdon intressit ovat ristiriidassa keskenään ja ne vaikuttavat negatiivisesti yrityksen kehittymiseen.

Yrityksen tulisi myös selvittää minkälaisilla omistusosuuksilla ja valuaatiolla se on valmis luopumaan osasta yrityksen omistuksesta. Arvoa tulee antaa rahoitussumman lisäksi myös sijoittajan kokemukselle ja toimialatuntemukselle, jolloin voidaan varmistaa, että yritystä kehitetään oikeaan suuntaan. Kun kummallakin osapuolella on selkeä käsitys yrityksen tulevasta kehityksestä, on yhteistyö vaivattomampaa ja määrätietoisempaa.

CAG etsii yrityksellesi sopivan pääomasijoittajan

Pääomasijoittajan mukaanotto on hyvä vaihtoehto, kun yritys tavoittelee kasvua. Prosessin onnistumisen kannalta on syytä harkita kokeneen neuvonantajan käyttöä. Kokenut neuvonantaja tuntee pääomasijoittajat ja osaa laatia yrityksestä esittelymateriaalin, jossa tuodaan oikeat asiat esille. Hyvällä esittelymateriaalilla mahdollistetaan mahdollisimman monen pääomasijoittajan kiinnostuminen yrityksestä, jolloin pääomasijoittajia voidaan kilpailuttaa ja valita yrityksen toimintaan parhaiten sopiva pääomasijoittaja.

Ota yhteyttä

Heimo Hakamo

Heimo Hakamo

Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@cag.fi

Corporate Advisor Group Oy

Puhelin 09 476 4600
Sähköposti info@cag.fi
Osoite Rikhardinkatu 2
00130 Helsinki
Postiosoite Corporate Advisor Group Oy
PL 176 FI-00101 Helsinki
Y-tunnus: 1016430-8