Ratkaisuja koronakriisin selättämiseen

Rahoitus- ja pääomajärjestelyt

Esimerkkejä toteuttamistamme korona-ajan toimeksiannoista:

Vakuusarvotarkastelu pankin päätöksenteon pohjana

Matkailualan yritys oli tehnyt merkittäviä omarahoitteisia investointeja edelliskauden aikana. Investointeja seuraava kausi oli haasteellinen johtuen heikoista sääolosuhteista ja kauden päättymisestä kesken tärkeän kevätsesongin koronaviruksen takia. Edellä mainittujen seikkojen johdosta yritys ajautui kassakriisiin ja tarvitsi lisää lainarahaa pankista.

Pankki pyysi CAG:ta laatimaan vakuusarvotarkastelun yrityksen liiketoiminnasta. CAG mallinsi yrityksen liiketoimintaa, kannattavuutta, maksuvalmiutta ja reittausta, luoden pohjan eri toimenpiteiden arvioinnille. Mallinnuksen pohjalta laadittiin kattava vakuusarvotarkastelu hyödyntäen useita eri arvonmääritysmenetelmiä.

Pankki hyödynsi vakuusarvotarkastelua päätöksentekonsa tukena arvioidessaan omia riskejään ja lainanantomahdollisuuksiaan. Lopputulemana yritys sai pankilta tarvittavan vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen ja on riittävän vahva valmistautumaan koronan jälkeiseen aikaan.

Finnveran takauksella säästettiin vakuuksia tuleviin investointeihin

Matkailualan yrityksen liiketoiminta on kausiluonteista. Yrityksellä on hyvät rahoitukselliset puskurit, mutta varmistaakseen rahoituksen riittävyyden, yritys päätti hakea lisärahoitusta.

Yritys on CAG:n pitkäaikainen asiakas. CAG on mallintanut vuosien varrella yrityksen liiketoimintaa ja tehnyt skenaarioita päätöksenteon tueksi. Tämä on mahdollistanut yrityksen taloudellisen aseman, kannattavuuden, maksuvalmiuden ja reittauksen jatkuvan seurannan. Aikaisemmin tuotettua materiaalia on päivitetty ja käytetty rahoitusprosessissa.

Koronasta aiheutunut lisärahoitustarve olisi järjestynyt pankista. Yrityksellä on kuitenkin suunnitteilla investointeja koronan jälkeen, joten yritys päätti käyttää Finnveran takausta 80 %:ille lisärahoituksesta. Yrityksen ei tarvinnut antaa lisävakuutta pankille.

Tutustu muihin kriisiajan toimeksiantoihimme tästä.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin kerromme lisää palveluistamme. Välitöntä tukea saat soittamalla tai chat-palvelun kautta.

  Corporate Advisor Group Oy

  Puhelin 09 476 4600
  Sähköposti info@cag.fi
  Osoite Rikhardinkatu 2
  00130 Helsinki
  Postiosoite Corporate Advisor Group Oy
  PL 176 FI-00101 Helsinki
  Y-tunnus: 1016430-8