Terveiset FI-Compass-tapahtumasta Brysselistä

Rahoitus- ja pääomajärjestelyt

CAG osallistui FI-Compass-tapahtumaan ’Financial intermediaries and ESIF financial instruments – working with managing authorities on loan and guarantee instruments’ 25. – 26.6.2018 Brysselissä. Tapahtuma keräsi yhteen yli 140 osallistujaa, jotka edustivat rahoituksen välittäjiä, kansallisia yritysten tukemiseen keskittyneitä pankkeja ja instituutioita (national promotional banks and institutions, NPBI), viranomaisia ja muita intressiryhmiä. Osallistujat jakoivat käytännön kokemuksia ESIF-rahoitusinstrumenteista.

Intensiivinen kahden päivän tapahtuma keskittyi (1) NPBI-organisaatioiden ja muiden rahoitusinstituuttien rooliin velkainstrumenttien käytössä 2014-2020, (2) ESIF-rahoitusinstrumenttien täytäntöönpanon nykytilanteeseen ja (3) rahoitusinstrumenttien käyttöönoton haasteisiin pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi.

Corporate Advisor Group Oy

Puhelin 09 476 4600
Sähköposti info@cag.fi
Osoite Rikhardinkatu 2
00130 Helsinki
Postiosoite Corporate Advisor Group Oy
PL 176 FI-00101 Helsinki
Y-tunnus: 1016430-8