Vendor DD – tärkeä osa yrityskauppaa

Yritysjärjestelyt

Yrityskaupat olivat kaatua lomapalkkavelkoihin

Yrityskauppa oli loppusuoralla, kun ostaja havaitsi DD-selvityksessään, että yhtiö ei ollut tehnyt lainkaan lomapalkkavarauksia tilinpäätökseensä. Toisessa yrityksessä lomapalkkavaraukset oli laskettu keskituntiansioiden perusteella täysin väärin. Tilintarkastuksissa virheisiin ei ollut kiinnitetty mitään huomiota. Molemmat olivat työvoimavaltaisia palvelualan yrityksiä, joten havainnoilla oli merkittävä vaikutus tulokseen ja taseeseen ja sitä kautta yrityksen arvoon. Kaupat olivat kaatua tehtyihin havaintoihin ja niistä neuvotteleminen aiheutti merkittävää viivettä kauppojen toteutumiselle.

Ongelmat olisi voitu välttää, jos myyjä olisi valmistautunut yrityskauppaan laatimalla Vendor DD:n eli myyjän due diligence -selvityksen myytävästä yrityksestä. Selvityksessä virheet olisi suurella todennäköisyydellä huomattu ja ne olisi voitu korjata ennen myyntiprosessia.

Vendor DD osana myyntiprosessia

Perinteisen ostajan laatiman due diligence -selvityksen lisäksi myyjäosapuoli voi laatia oman DD-selvityksen eli Vendor DD:n. Myyjä laatii due diligence -selvityksen joko itselleen tai ostajaehdokkaita varten. Myyjän DD-selvitykset kohdistuvat useimmiten myytävän yhtiön talouteen, verotukseen tai juridiikkaan, mutta selvitykseen voi sisällyttää myös muita osa-alueita, kuten ympäristö-, IT- ja teknologiatarkastelun. Selvitys teetetään yleensä ulkopuolisella taholla. Selvityksen laajuus ja fokus räätälöidään myytävän kohteen mukaan.

Myyjän DD-selvitys on hyvä aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa myyntiprosessia eli jo silloin, kun yhtiön myyntiä aletaan harkita. Tällöin esiin nousseet puutteet ehditään varmimmin korjaamaan ennen myyntiprosessin aloittamista. Huolellinen valmisteluvaihe onkin onnistuneen myyntiprosessin perusta.

Myyjän due diligence -selvityksen hyödyt

Myyjän due diligence -selvitys aiheuttaa luonnollisesti kustannuksia myyjäyhtiölle, mutta selvityksen hyödyt myyjäosapuolelle voivat olla huomattavat. Myyjän DD-selvitys esimerkiksi:

 • Parantaa myyjän ymmärrystä omasta yrityksestään ja helpottaa tunnistamaan mahdolliset kehityskohteet.
 • Helpottaa tunnistamaan myytävän kohteen arvoon kriittisesti vaikuttavat tekijät prosessin aikaisessa vaiheessa.
 • Mahdollistaa esiin tulleiden epäkohtien korjaamisen etukäteen, jolloin myyjä voi välttyä epämiellyttäviltä yllätyksiltä myyntiprosessin edetessä.
 • Lisää myyjän kontrollia yrityskauppaprosessissa ja nopeuttaa myyntiprosessia.
 • Mahdollistaa tarjouksien saamisen nopeammin, kun ostajille voidaan antaa sekä enemmän että luotettavampaa tietoa yrityksestä prosessin alkuvaiheessa.
 • Nopeuttaa myyntiä ja mahdollistaa usein paremman kauppahinnan saamisen, kun useampia ostajaehdokkaita voidaan pitää prosessissa mukana pidempään.
 • Nopeuttaa ostajan DD-tarkastustyötä.

Myyjän due diligence -selvitys vähentää riskiä muun muassa kauppojen peruuntumisesta, liian matalasta kauppahinnasta tai myyjän vähäisestä kontrollista myyntiprosessissa.

Hyvin toteutettu ja organisoitu due diligence -tarkastus on elintärkeä yrityskauppojen onnistumisen kannalta. Kattava DD-selvitys vähentää kauppakirjaan jääviä epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa kauppahintaan ja maksuehtoihin tai jopa kaataa koko kaupan. Vaikka myyjän Vendor DD -selvitys ei poista tarvetta ostajan omalle tarkastukselle, on raportista usein hyötyä ostajan teettämässä DD-selvityksessä.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin kerromme lisää CAG:n tarjoamista due diligence -palveluista. Tai jätä yhteystietosi alla olevalla lomakkeella, niin olemme sinuun yhteydessä.

  Corporate Advisor Group Oy

  Puhelin 09 476 4600
  Sähköposti info@cag.fi
  Osoite Rikhardinkatu 2
  00130 Helsinki
  Postiosoite Corporate Advisor Group Oy
  PL 176 FI-00101 Helsinki
  Y-tunnus: 1016430-8