Yrityskaupan onnistuminen vaatii valmistautumista

Yritysjärjestelyt

Yrityskaupan onnistuminen on todennäköisempää, kun kauppaan on valmistauduttu etukäteen. Monelle yrittäjälle yrityksestä luopuminen on ainutkertainen tapahtuma. Yrityksen omistaja tuntee yrityksensä läpikotaisin, jopa useamman sukupolven ajalta. Siksi yrityksen myyntiin liittyvät selvitys- ja tarkastustoimenpiteet, eli ns. Due Diligence -prosessi, voi tuntua omistajasta raskaalta, ja tehdyt kysymykset ja selvityspyynnöt osin jopa loukkaavilta.

Yrityksensä myyneellä omistajalla on usein hyvä käsitys siitä, mitä tekisi toisin, jos pääsisi uudelleen myymään yritystään. Samoin yrityskauppoihin erikoistuneet neuvonantajat ovat nähneet ja kokeneet omistajien tuskan, kun ostajan neuvonantajat piinaavat loppumattomille kysymyslistoillaan yrityksen omistajia ja avainhenkilöitä.

Lukuisia yrityskauppoja toteuttaneina voimme todeta, että yrityksen on mahdollista valmistautua ennakolta kauppaprosessiin ja helpottaa siten prosessin läpivientiä. Yrityksen myyntiin tai sukupolvenvaihdokseen kannattaakin varautua hyvissä ajoin ennen prosessin aloittamista.

Due Diligence -prosessi

Yrityksen ostajalla tulee olla oikeus ja myös velvollisuus tarkastaa kaupan kohde. Yrityskauppaprosessiin on erilaisia tarkastusprosessikäytäntöjä. Aiemmin läpikäytiin lähinnä juridinen ja taloudellinen DD-prosessi, mutta nykyisin tarkastusprosessi kohdistetaan usein myös liiketoimintaan, ympäristöön, teknologiaan, HR-asioihin, IT:hen ja/tai IPR-asioihin. Uusimpana mukaan ovat tulleet myös vastuullisuuskysymykset.

Ostokohdetta on syytäkin tutkia tarkkaan, koska suuri osa yritysostoista yhä koetaan jälkikäteen epäonnistuneiksi. Suurimmat syyt liittyvät maksettuun kauppahintaan, sekä siihen, ettei olla ymmärretty riittävästi yrityksen liiketoimintaa ja siihen sisältyviä riskejä. Nämä epäonnistumiset on mahdollista välttää huolellisella DD-prosessilla.

DD-prosessilla on kolme päätarkoitusta

  • Selvittää, onko yrityskaupan toteuttaminen järkevää.
  • Saada lisävarmuutta kauppahintanäkemykseen ja hintaneuvotteluihin.
  • Selvittää kaupan kohteeseen sisältyvät riskit.

DD-prosessissa esille tulevat asiat voivat keskeyttää koko yrityskauppaprosessin. Usein kuitenkin riittää, että ostokohteesta tunnistetut riskit rajataan yrityskaupasta kauppakirjassa.

Valmistaudu yrityskauppaan ja DD-prosessiin etukäteen

Yrityksen myyntiä harkitseva omistaja voi valmistautua yrityksen myyntiin ja DD-prosessiin etukäteen, jolloin kauppaprosessi yleensä nopeutuu. Mitä aiemmin aloittaa valmistautumisen, sitä helpommaksi ja nopeammaksi yleensä tulee itse kauppaprosessi. Usein DD-prosessiin valmistaudutaan kokoamalla tarvittavat tiedot ja asiakirjat, mutta sen lisäksi olisi hyvä tarkastella myös itse liiketoimintaa neuvonantajien kanssa. Silloin voidaan löytää epäkohtia, jotka voidaan korjata ennen yrityskauppaa. Tarkastelussa saattaa löytyä myös kehityskohteita, joihin voidaan vaikuttaa ennen suunniteltua kauppaa ja joilla saadaan yhtiölle luotua kauppahintaan vaikuttavaa arvonnousua.

Lue lisää: Vendor DD – tärkeä osa yrityskauppaa

Liiketoimintasuunnitelma yrityskaupan tueksi

Yrityskauppaan valmistautuminen on helpompaa, jos käytettävissä on kirjallinen liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelmassa kuvataan yrityksen liiketoiminnan historia ja kehitys, nykytila ja resurssit, toimiala ja markkinat sekä yrityksen tulevaisuuden suunnitelmat ja taloudelliset ennusteet. Nämä ovat kaikki asioita, jotka tulevat tarkastelun kohteeksi yrityskauppaan liittyvässä business DD-prosessissa.

Liiketoimintasuunnitelma toimii myös pohjana yrityksen arvonmääritykselle, kun arvioidaan sitä, minkälaista hintaa yrityskaupassa lähdetään tavoittelemaan ja millaisella hinnalla omistajan ylipäätään kannattaa yrityksestä luopua.

Asiantuntijoiden käyttö kannattaa

Yrittäjille yrityskaupan toteuttamisessa tarvittavaa erikoisosaamista harvoin kertyy normaalin liiketoiminnan yhteydessä. Yrityskaupan onnistuminen on todennäköisintä, kun sen toteuttamisessa hyödynnetään kokenutta yrityskaupan asiantuntijaa.

Yrityskaupan asiantuntijat eivät välttämättä tunne yrityskaupan kohteena olevaa yritystä etukäteen. He ovat kuitenkin tutkineet kymmeniä, ellei satoja kohteita sekä ostajan että myyjän neuvonantajina. Heille on kertynyt kokemusta siitä, mitä ja miten eri asioita tutkimalla löydetään luotettavaa materiaalia yrityksestä esitettyjen tietojen varmistamiseksi sekä riskien kartoittamiseksi riittävällä tarkkuudella.

Yrityskaupan asiantuntijoilla on parhaat mahdollisuudet löytää potentiaalisten vaihtoehtojen joukosta se oikea ostaja, jonka kannattaa maksaa kaupan kohteesta paras hinta ja joka siitä huolimatta kykenee vielä tekemään omistajanvaihdoksen jälkeisestä liiketoiminnasta kannattavaa. Näin sekä myyjä että ostaja onnistuvat yrityskaupassa.

Yllätykset yrityskauppaneuvotteluissa ovat enemmän sääntö kuin poikkeus. Yrityskaupan asiantuntija on tottunut yllätyksiin, osaa ammattimaisesti jatkaa neuvotteluja uudesta tilanteesta huolimatta ja pitää kaupan osapuolten huomion oikeissa asioissa. Kokemuksesta tiedämme, että investointi asiantuntijapalveluun yrityskaupassa on poikkeuksellisen tuottavaa ja maksaa itsensä takaisin hämmästyttävän nopeasti.

Lue tulevia artikkeleitamme yrityskaupoista: tilaa uutiskirje tai seuraa meitä Linkedinissä.

Ota yhteyttä

Martin Krokfors

Martin Krokfors

Partneri
etunimi.sukunimi@cag.fi

Corporate Advisor Group Oy

Puhelin 09 476 4600
Sähköposti info@cag.fi
Osoite Rikhardinkatu 2
00130 Helsinki
Postiosoite Corporate Advisor Group Oy
PL 176 FI-00101 Helsinki
Y-tunnus: 1016430-8