Ajankohtaista

Ratkaisuja koronakriisin selättämiseen

Esimerkkejä toteuttamistamme korona-ajan toimeksiannoista:

Vakuusarvotarkastelu pankin päätöksenteon pohjana

Matkailualan yritys oli tehnyt merkittäviä omarahoitteisia investointeja edelliskauden aikana. Investointeja seuraava kausi oli haasteellinen johtuen heikoista sääolosuhteista ja kauden päättymisestä kesken tärkeän kevätsesongin koronaviruksen takia. Edellä mainittujen seikkojen johdosta yritys ajautui kassakriisiin ja tarvitsi lisää lainarahaa pankista. (more…)

Lue lisää

Arvonmääritys taipuu moneen

Arvonmääritystä tulisi hyödyntää nykyistä huomattavasti enemmän myös strategisessa johtamisessa.

Yrityksen arvonmääritys mielletään perinteisesti asiaksi, jota tarvitaan vain yrityskauppatilanteissa. Arvonmääritystä voidaan kuitenkin hyödyntää yrityskauppatilanteen lisäksi hyvin moneen tarkoitukseen. Käyttötilanteita ovat mm. suuret investoinnit ja kehityshankkeet, rahoitusjärjestelyt, strategiavalinnat, sukupolvenvaihdokset, portfolioanalyysit, kannustinjärjestelmät, sijoitukset, fuusiot, diffuusiot, osakeantihinnoittelut ja vähemmistöjen lunastukset. (more…)

Lue lisää

Esimerkkejä ratkaisuista koronakriisin selättämiseen

Olemme olleet ratkaisemassa asiakasyritystemme koronaviruspandemiasta johtuvia ongelmia. Esimerkkejä tekemistämme toimeksiannoista:

Vientivetoinen palvelualan yritys kriisiajan yli Finnveran takaaman pankkilainan ja Business Finlandin avustuksen turvin

Yrityksen liikevaihdosta 98 % muodostuu viennistä. Koronaviruspandemian hillitsemiseksi asetettujen rajoitusten takia yrityksen vientiliiketoiminta pysähtyi lähes täysin, eikä kiinteitä kuluja ollut mahdollista sopeuttaa lyhyellä aikavälillä. Yritys tarvitsi nopeasti rahoitusta. (more…)

Lue lisää

Skenaariot ja mallinnus kriisin jälkeisen suunnittelun kulmakivinä

Kokemuksemme aiemmilta lamavuosilta on opettanut, että haastavassa toimintaympäristössä yritykselle on tärkeää riittävän ajoissa analysoida omaa liiketoimintaansa ja mallintaa se taloudellisesti. Näin yritys pystyy nopeasti rakentamaan skenaarioita muuttuvassa tilanteessa ja simuloida eri vaihtoehtojen vaikutus kannattavuuteen, taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen sekä tätä kautta kovenantteihin ja reittaukseen sekä yrityksen rahoituskelpoisuuteen.

Asiantuntijoiltamme saat tarvittaessa apua taloudelliseen mallinnukseen ja simulointiin

Toimimme joustavasti ja räätälöimme palvelumme yrityksen tarpeisiin sopivaksi. Tarjoamme apuamme niin tietyn osa-alueen toteuttamiseen kuin koko prosessin läpivientiin. Osaamisen lisäksi meillä on toimivat työkalut tilanteen nopeaan analysointiin ja henkilöresurssit tarvittavien toimenpiteiden läpivientiin.

Koronatiimimme tarjoaa kattavat palvelut yrityksen liiketoiminnan sopeuttamiseen nykytilanteessa (sopeuta) ja tulevan toiminnan kehittämiseen (kehitä), jotta yritys on vahvempi kohtaamaan tulevat haasteet muuttuvissa olosuhteissa (vahvista).

Sopeuta – kehitä – vahvista yrityksesi liiketoimintaa

(more…)

Lue lisää

Koronakriisi vaatii poikkeuksellisen vahvaa osaamista ja nopeaa reagointikykyä

CAG tarjoaa yrityksellesi apua koronaviruksen aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseen. Meillä on vahva kokemus poikkeuksellisen haastavista taloudellisista olosuhteista ja yritysten auttamisesta selviämään kriisitilanteista. Osaamisen lisäksi meillä on toimivat työkalut tilanteen nopeaan analysointiin ja henkilöresurssit tarvittavien toimenpiteiden läpivientiin. Toimimme joustavasti ja räätälöimme palvelumme yrityksen tarpeisiin sopiviksi.

CAG:lla on pitkäaikaisin kokemus Suomessa yritysten kriisiajan rahoitus- ja rakennejärjestelyistä

Aloitimme toimintamme 1990-luvun laman aikaan, jolloin autoimme useita yrityksiä selviämään vaikeiden aikojen yli. (more…)

Lue lisää

Konsernitilinpäätöksen laatiminen kannattaa myös pienkonsernissa

Pienkonsernit on kirjanpitolaissa vapautettu konsernitilinpäätöksen laatimisesta. Pienkonsernilla tarkoitetaan kirjanpitovelvollista, jolla sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella ylittyy enintään yksi seuraavista, konserniyritysten yhteenlaskettujen lukujen perusteella määritellyistä kolmesta raja-arvosta emoyrityksen tilinpäätöspäivänä: 

Pienkonsernin raja-arvot

 1. taseen loppusumma 6 milj. euroa; 
 2. liikevaihto 12 milj.  euroa; 
 3. tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä. 

(more…)

Lue lisää

Miltä yrityksesi reittaus näyttää?

Pankit ja rahoituslaitokset käyttävät yrityksen reittausta eli luottoluokitusta rahoitus- ja takauspäätöksissään. Usein rahoittajat asettavat reittaukselle alarajan, eivätkä rahoita sen alapuolelle jääviä yrityksiä. Myös tavarantoimittajat käyttävät reittauksia päättäessään asiakkaalle myöntämästään luottorajasta.

Koronarahoituksessa reittauksen merkitys korostuu

Koronaepidemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa reittauksen merkitys entisestään korostuu. (more…)

Lue lisää

Yrityskauppa: Visma Consulting osti Avaintecin sähköisen arkistoinnin ja allekirjoituksen liiketoiminnan

CAG toimi neuvonantajana Avaintec Oy:lle sen myydessä sähköisiin allekirjoituksiin ja sähköiseen arkistointiin keskittyvän liiketoiminnan. Avaintec on kyseisillä alueilla Suomen johtava yritys erityisesti finanssi- ja julkisella sektorilla. Liiketoiminnan ostajalla, Visma Consulting Oy:lla on jo entuudestaan vahvaa osaamista kyseisillä alueilla ja kaupan myötä Vismasta tulee ratkaisujen markkinajohtaja. Kauppa allekirjoitettiin ja tuli voimaan 2. syyskuuta 2019. (more…)

Lue lisää

Algador Holdings Ltd Helsingin telakan uudeksi omistajaksi

CAG toimi neuvonantajana Algador Holdings Ltd:n (”Algador Holdings”) ja Arctech Helsinki Shipyard Oy:n (”Arctech”) välisessä kaupassa, jossa Algador Holdingsin omistukseen siirtyi 100% Helsinki Shipyard Oy:n osakkeista. Kauppa allekirjoitettiin ja tuli voimaan 20. toukokuuta 2019.

Osana kaupan valmisteluun liittyviä järjestelyitä Arctech perusti uuden yhtiön, Helsinki Shipyard Oy:n, jonne se siirsi Helsingin telakkaan liittyvän omaisuutensa ja liiketoimintansa. Kaupan rakenteella pyrittiin varmistamaan, että telakka saa puhtaan alun uudessa omistuksessa.

(more…)

Lue lisää

CAG Lyhyesti

CAG on yksi vanhimmista rahoituksen ja strategian asiantuntijayrityksistä Suomessa. Yhtiö perustettiin vuonna 1995 ja olemme toimineet pioneereina yritysrahoituksessa jo neljännesvuosisadan ajan.

CAG:n juuret ulottuvat vuoteen 1992, jolloin Kera Oyj (nykyinen Finnvera) perusti tytäryhtiön, Kera Advisor Oy:n, tavoitteenaan kaupallistaa yritystutkimus Suomessa. Kolme vuotta myöhemmin Kera Advisor Oy:n johto osti yrityksen liiketoiminnan ja perusti CAG:n. Vuodesta 1995 lähtien CAG on ollut riippumaton, kokonaan työntekijöidensä omistama ja operoima neuvonantoyritys.

Historiamme on täynnä mieleenpainuneita kokemuksia, jotka heijastelevat Suomen talouden yleisiä trendejä ja asiakkaidemme vaihtelevia tarpeita. Eri ajanjaksoina tietyt haasteet ovat korostuneet asiakkaidemme keskuudessa, kuten tässä on esitetty.

Asiakkaidemme pääasialliset haasteet

1990-luku

 • Yritystutkimus
 • Luottoanalyysijärjestelmät
 • Omistaja-arvon johtaminen
 • Yrityskaupat

2000-luku

 • Liiketoimintaportfolion optimisointi
 • Hallinto- ja ohjausjärjestelmät (corporate governance)
 • Palkitsemisjärjestelmät
 • Julkisen sektorin yhtiöittämiset

2010-luku

 • Rahoitusjärjestelyt
 • Strateginen suunnittelu ja analysointi
 • Start-up- ja kasvuyritykset
 • Yrityskaupat

Corporate Advisor Group Oy

Puhelin 09 476 4600
Sähköposti info@cag.fi
Osoite Bulevardi 6 C
(sisäänkäynti Yrjönkatu 7 C)
00120 Helsinki
Postiosoite Corporate Advisor Group Oy
PL 176 FI-00101 Helsinki
Y-tunnus: 1016430-8

Koronapalveluihimme liittyen otathan yhteyttä ensisijaisesti seuraaviin henkilöihin:

Heimo Hakamo
+358 40 097 6100
heimo.hakamo@cag.fi
Sari Haarala
+358 400 808 911
sari.haarala@cag.fi
Martin Krokfors
+358 40 042 4179
martin.krokfors@cag.fi
Jari Mäkilä
+358 40 524 0483
jari.makila@cag.fi