Nordea

Arvonmääritys vakuudesta

KoskiPower Oy

Arvonmääritys

Kunta-asunnot Oy

Konsernin rakennejärjestely

Maa- ja metsätalousministeriö

Liiketoimintasuunnitelma perustettavalle yhtiölle

Kempinvest Oy

Business Due Diligence sijoituskohteesta

Koskisen Oy

Synergiaselvitys

Estar Studios Oy

Rahoitusmuistio, rahoitus- ja omistusjärjestely

Junttan Oy

Liiketoimintasuunnitelma

Citycon Oyj

Kannustinjärjestelmä

Transtech Oy

Liiketoiminta- ja markkina-analyysi

Finavia Oy

Liiketoiminta-analyysi

Nanso Group Oy

Independent business review

HealthEx Oy

Rahoitusmuistio

Olvi Oyj

Markkina-analyysi

Junttan Oy / Sinituote Oy

Yritysostoprosessi

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry.

Toiminta-analyysi

Lapponia House (Momo House Oy)

Liiketoimintasuunnitelma

Junttan Oy

Oma pääma ja velkarahoitus
EUR 43 milj.

Finndomo Oy

Oma pääoma ja velkarahoitus
EUR 83 milj.

Nuukari Oy / SoliferPolar Oy

Liiketoiminta-analyysi

Suomen Keskusta r.p.

Business Due Diligence

Nefco / Swedfund International AB

Asiantuntijalausunto arvomäärityksestä

Saga Furs Oyj

Kannustinjärjestelmä

PNM-Holding Oy

Independent business review

Saga Furs Oyj

Liiketoiminta-analyysi ja strategiatyö

Transtech Oy

Liiketoimintasuunnitelma

Nefco Nordic Environment Finance Corporation

Arvonmääritys

Kolmeks Oy

Diffuusiojärjestely

LTM Company Oy

Liiketoimintasuunnitelma

Reka Kumi Oy

Rahoitusjärjestely

MariMatic Oy

Liiketoimintasuunnitelma

Incap Furniture Oy

Independent Business Review

Reka Kaapeli Oy

Hankeselvitys

Nordea Bank Ab

Arvonmääritys vakuudesta

Apetit Oyj (Lännen Tehtaat Oyj)

Portfolioanalyysi

Teknos Oy

Portfolioanalyysi

Corporate Advisor Group Oy

Puhelin 09 476 4600
Sähköposti info@cag.fi
Osoite Bulevardi 6 C
(sisäänkäynti Yrjönkatu 7 C)
00120 Helsinki
Postiosoite Corporate Advisor Group Oy
PL 176 FI-00101 Helsinki
Y-tunnus: 1016430-8