Investointianalyysi

Arvioimme hankkeesi elinkelpoisuuden ja hankkeen tuoman lisäarvon nykyiseen liiketoimintaan.

Kassavirtaperusteisessa investointilaskennassa on myös käytännöllistä laatia eri skenaarioita, havainnoida rahoitustarpeet eri skenaarioissa sekä mahdollinen uuden rahoituksen tarve ja rahoitukselliset puskurit.

Autamme tekemään päätöksen hankkeen käynnistämisestä tärkeissä investoinneissa ja projekteissa. Syvälliseen analyysiin kuuluu myös tapauskohtaisesti räätälöity kokonaistarkastelu, jossa huomioidaan niin organisatoriset, taloudelliset ja tekniset kuin markkinoihin liittyvät näkökulmat.

Olemme myös antaneet useita puolueettomia asiantuntijalausuntoja (second opinion) yritysten omiin investointisuunnitelmiin.

Ota yhteyttä

Martin Krokfors

Martin Krokfors

Partneri
etunimi.sukunimi@cag.fi

Corporate Advisor Group Oy

Puhelin 09 476 4600
Sähköposti info@cag.fi
Osoite Rikhardinkatu 2
00130 Helsinki
Postiosoite Corporate Advisor Group Oy
PL 176 FI-00101 Helsinki
Y-tunnus: 1016430-8