Liiketoimintasuunnitelma

Menestyvän yrityksen lähtökohtana on huolellinen suunnittelu ja liiketoimintasuunnitelma on yrityksen suunnittelun perusta. Huolellinen suunnittelu varmistaa sen, että asiat tulevat etukäteen mietityiksi, jolloin odottamattomien yllätysten mahdollisuus on vähäisempi. Liiketoimintasuunnitelma antaa käsityksen yrityksen kannattavuudesta ja menestymisen mahdollisuuksista. Pääpaino on tulevan liiketoiminnan vaihtoehtojen laatimisessa ja analysoinnissa, riskien ja mahdollisuuksien analysoinnissa sekä liiketoiminnan numeerisessa mallintamisessa.

Liiketoimintasuunnitelman hyödyt

Liiketoimintasuunnitelman avulla yritystä tai hanketta voidaan esitellä mahdollisille rahoittajille, liikekumppaneille ja muille yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille. Rahoittajat voivat liiketoimintasuunnitelman perusteella arvioida rahoitusta hakevan yrityksen edellytyksiä menestyä ja toimia kannattavasti.

Liiketoimintasuunnitelma auttaa myös yrittäjää tai yrityksen johtoa saamaan hyvän kokonaiskäsityksen liiketoiminnasta, koska se pakottaa miettimään liiketoiminnan eri osa-alueita järjestelmällisesti. Liiketoimintasuunnitelman tärkein merkitys ei ole kirjoitettu suunnitelma sinänsä, vaan asioiden perusteellinen miettiminen.

Liiketoimintasuunnitelma auttaa saamaan käsityksen siitä, onko suunniteltu liiketoiminta kannattavaa. Liiketoimintasuunnitelmaa tehdessä paljastuvat helpommin myös yrityksen heikkoudet, kuten aukot tiedoissa, taidoissa tai resursseissa, jolloin niihin voidaan varautua.

Liiketoimintasuunnitelma toimii myös yrityksen johtamisvälineenä. Liiketoimintasuunnitelman laatimisprosessi auttaa sitouttamaan yrityksen johtoa ja henkilöstöä suunnitelman toteuttamiseen ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Liiketoimintasuunnitelman sisältö

Liiketoimintasuunnitelma jakaantuu neljään pääosaan:

  • nykytila-analyysiin,
  • toimiala- ja markkinatarkasteluun,
  • tulevaan liiketoimintaan sekä
  • numeerisiin ennusteisiin.

Liiketoimintasuunnitelman rakentamisprosessi

Pääpaino on tulevan liiketoiminnan vaihtoehtojen laatimisessa ja analysoinnissa, riskien ja mahdollisuuksien analysoinnissa sekä liiketoiminnan numeerisessa mallintamisessa. Liiketoimintasuunnitelman perusteella määritellään tarvittavat resurssit, erityisesti rahoitustarpeet, pääomarakenne ja tuottomahdollisuudet hankkeelle.

Autamme liiketoimintasuunnitelman laatimisessa

Asiantuntijoillamme on kokemusta kymmenien yritysten liiketoimintasuunnitelmaprosesseista. Osaamme kysyä oikeat kysymykset, jolloin liiketoiminnan kannalta keskeiset asiat tulee huomioitua suunnitelman laatimisessa.

Corporate Advisor Group Oy

Puhelin 09 476 4600
Sähköposti info@cag.fi
Osoite Rikhardinkatu 2
00130 Helsinki
Postiosoite Corporate Advisor Group Oy
PL 176 FI-00101 Helsinki
Y-tunnus: 1016430-8