Rahoitussopimusten, lainasalkun ja lainojenhoitokyvyn analysointi

Lainasalkkuanalyysi sisältää yrityksen rahoitussopimusten perusteellisen läpikäynnin. Analysoimme käytössä olevat rahoitusinstrumentit ja niiden ehdot; maturiteetit, hinnat, muut ehdot. Käymme läpi vakuudet ja sopimuksiin liittyvät kovenantit. Lainasalkkuanalyysi tarkoittaa olemassa olevien rahoitussopimusten tarkastelua, mutta sen lisäksi analysoimme myös rahoitustarjouksia / sopimusluonnoksia uudesta tai uudistettavasta rahoituksesta.

Lainojenhoitokyvyn analyysissa laskemme asiakkaan tulevan lainojenhoitokyvyn joko yrityksen omien tai CAG:n laatimien ennusteiden pohjalta. Analyysi toimii välineenä, kun neuvotellaan rahoittajien kanssa yrityksen maksukykyyn perustuvasta lainojenhoito-ohjelmasta.

Lainasalkku- ja lainojenhoitokyvyn analyysi voidaan tehdä myös osana liiketoimintasuunnitelmaa, jolloin liiketoimintasuunnitelman ennusteet toimivat pohjana kassavirran simuloinnille. Ennusteista nähdään yrityksen lisärahoitustarve ja paljonko yritykselle jää korkojen ja lyhennysten maksuun.

Rahoitustarjousten tai sopimusluonnosten analysoinnissa läpikäydään samat elementit kuin olemassa olevien sopimusten analysoinnissa. Lisäksi, jos sopimukseen sisältyy taloudellisia kovenantteja, on hyvä peilata kovenattitasoja yrityksen ennusteisiin ja simuloida mahdollisia tulemia. Näin pyritään varmistamaan riittävä liikkumavara, jottei kovenanttitasoista muodostu tarpeettoman tiukkoja sekä pyrkiä yksinkertaistamaan sopimusta vähentämällä mahdollisia päällekkäisiä kovenantteja.

Ota yhteyttä

Martin Krokfors

Martin Krokfors

Partneri
etunimi.sukunimi@cag.fi

Corporate Advisor Group Oy

Puhelin 09 476 4600
Sähköposti info@cag.fi
Osoite Rikhardinkatu 2
00130 Helsinki
Postiosoite Corporate Advisor Group Oy
PL 176 FI-00101 Helsinki
Y-tunnus: 1016430-8