Toimiala- ja kilpailijaselvitykset

Laadimme toimiala-, markkina- ja kilpailija-analyyseja niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Markkina- ja kilpailija-analyysimme toimivat päätöksenteon tukena, kun haluat laajentua uusille markkinoille, tuote-/palvelualueille tai uusiin asiakaskuntiin. Analyysi toimii pohjana myös sijoituskohteiden etsintään ja arviointiin sekä yrityskauppojen valmisteluun.

Yrityksen tulevaisuuden suunnittelussa on huomioitava toimintaympäristö ja siinä tapahtuvat muutokset. Markkinoiden potentiaalia ja yrityksen tulevaa kilpailuasemaa tulee voida tarkastella realistisesti päätöksenteon pohjaksi. Toimiala- ja kilpailijaselvityksissä analysoidaan toimialan ja markkinoiden kehitystä, kriittisiä menestystekijöitä ja yhtiön kilpailuasetelmaa valituilla markkinoilla. Toimiala- ja kilpailijaselvitys auttaa asiakasyritystä seuraamaan ja ennakoimaan toimialalla tapahtuvia muutoksia sekä kilpailijoiden toimintaa.

Toimiala- ja kilpailijaselvitykset räätälöidään aina asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti. Selvitykset sisältävät esimerkiksi seuraavia asiakokonaisuuksia:

  • toimialan rakenteen, luonteen ja kehityksen arviointi;
  • tuote- ja markkinasegmentit;
  • jakelukanavat;
  • kilpailijoiden määrittely ja kilpailuaseman arviointi valituissa segmenteissä;
  • kriittisten menestystekijöiden määrittely sekä
  • toimialan mahdollisuudet ja uhat.

CAG:n kokeneet asiantuntijat auttavat mielellään yritystäsi laatimaan faktapohjaisen toimiala-, markkina- tai kilpailija-analyysin johdon päätöksenteon tueksi.

Corporate Advisor Group Oy

Puhelin 09 476 4600
Sähköposti info@cag.fi
Osoite Rikhardinkatu 2
00130 Helsinki
Postiosoite Corporate Advisor Group Oy
PL 176 FI-00101 Helsinki
Y-tunnus: 1016430-8