Rahoituksen uudelleen järjestelyt

Taloudellinen mallinnus ja tulevaisuuden skenaariot

Autamme sinua muodostamaan tarkempia taloudellisia ja strategisia suunnitelmia kartoittamalla liiketoimintaasi vaikuttavat tärkeimmät muuttujat. Laadimme herkkyysanalyysejä avainmuuttujilla ja mallinnamme niiden vaikutuksen yrityksen kannattavuuteen, taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen sekä niiden kautta tunnuslukuihin, reittaukseen ja rahoituskelpoisuuteen.

Lue lisää

Independent Business Review (IBR)

Tarjoamme objektiivisen, ulkopuolisen analyysin liiketoiminnastasi tyypillisesti pankkeja tai muita rahoittajia varten. Analysoimme yrityksesi strategiaa, resursseja ja osaamista sekä markkinanäkymiä ja tulevaisuuden ennusteita tavoitteena tunnistaa yrityksen liiketoimintaan liittyvät riskit.

Lue lisää

Rahoitussopimusten, lainasalkkujen ja lainojenhoitokyvyn analysointi

Lainasalkkuanalyysi sisältää yrityksen rahoitussopimusten perusteellisen läpikäynnin. Analysoimme käytössä olevat rahoitusinstrumentit ja niiden ehdot; maturiteetit, hinnat, muut ehdot. Käymme läpi vakuudet ja sopimuksiin liittyvät kovenantit. Lainojenhoitokyvyn analyysissa laskemme asiakkaan tulevan lainojenhoitokyvyn joko yrityksen omien tai CAG:n laatimien ennusteiden pohjalta. Analyysi toimii välineenä, kun neuvotellaan rahoittajien kanssa yrityksen maksukykyyn perustuvasta lainojenhoito-ohjelmasta.

Lue lisää

Taseen optimointi

Autamme sinua saavuttamaan optimaalisen taserakenteen, joka parantaa yrityksesi luottoluokitusta ja rahoituksen saatavuutta. Yrityksen taserakenne vaikuttaa tunnuslukuihin ja sitä kautta reittaukseen ja rahoituskelpoisuuteen. Jo pienillä toimenpiteillä voidaan saada aikaan muutoksia, jotka parantavat yrityksen tunnuslukuja.

Turnaround-rahoitus

Maksuvalmiusongelmista kärsivissä yrityksissä tarkeintä on nopea tilannearvio ja välittömän rahoituksen järjestäminen tilanteen tervehdyttämisen ajaksi. Autamme etsimään ja varmistamaan lyhyen aikavälin rahoituksen yrityksen turnaround-prosessin läpivientiä varten.

Lue lisää

Rahoitusrakenteen uudelleenjärjestely

Olemme apunasi rahoitusrakenteen suunnittelussa, rahoitusneuvotteluissa ja vaadittavien toimenpiteiden toteuttamisessa. Uudelleenjärjestely mahdollistaa yrityksen toiminnan jatkamisen taloudellisesti haastavassa tilanteessa. Tavoitteena on elinkelpoinen yritys, joka kriisitilanteen ylitettyään pääsee takaisin kasvu-uralle.

CRO-palvelut

Tarjoamme väliaikaiseen Chief Restructuring Officer (CRO) -rooliin yritysjohdon ammattilaisia, jotka tukevat tarvittavien tervehdyttämistoimenpiteiden jalkauttamisessa yritykseen. CAG tarjoaa CRO:n työn tueksi analyysiosaamistaan, työkalujaan ja resurssejaan objektiivisen ja nopean analyysin tekemiseksi.

Ota yhteyttä

Heimo Hakamo

Heimo Hakamo

Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@cag.fi

Corporate Advisor Group Oy

Puhelin 09 476 4600
Sähköposti info@cag.fi
Osoite Rikhardinkatu 2
00130 Helsinki
Postiosoite Corporate Advisor Group Oy
PL 176 FI-00101 Helsinki
Y-tunnus: 1016430-8