Independent Business Review (IBR)

Tarjoamme objektiivisen, ulkopuolisen analyysin yrityksen liiketoiminnasta. Independent Business Review (IBR) antaa riippumattoman näkemyksen yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuutta koskevien ennusteiden paikkansapitävyydestä. IBR voidaan toteuttaa rahoittajan, kohdeyrityksen tai kolmansien osapuolien toimeksiannosta. Tavoitteena on tunnistaa yrityksen liiketoimintaan liittyvät riskit sekä antaa rahoittajille puolueeton arvio siitä, kykeneekö yritys selviytymään vastaisista jo olemassa olevaan rahoitukseen sekä mahdolliseen lisärahoitukseen liittyvistä velvoitteistaan.

Tavallisesti IBR tilataan siinä vaiheessa, kun yritys kohtaa ongelman, johon rahoittaja ei osaa reagoida tai kun yrityksen ja rahoittajan näkemykset yrityksen tulevaisuudesta poikkeavat paljon toisistaan. Yritys voi myös oma-aloitteisesti tilata IBR:n ja käyttää sitä neuvotteluissa rahoittajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

IBR sisältää mm. seuraavat aihealueet:

  • yrityksen nykyisen liiketoiminnan analysointi
  • tämänhetkisen taloudellisen tilan ja maksuvalmiuden määrittely
  • analyysi markkinoista, yrityksen asemasta markkinoilla, kilpailueduista sekä toimialan mahdollisuuksista ja uhkista
  • liiketoimintasuunnitelman ja yrityksen strategian arviointi
  • johdon käsitysten läpikäynti ja arviointi nykyiseen taloudelliseen tilanteeseen ja tulevaisuuden kehitykseen liittyen
  • yrityksen ennusteisiin liittyvien riskien kartoitus
  • yrityksen tulevan kassavirran ja lainojen hoitokyvyn määrittely (1 – 5 vuotta)
  • syvällinen yrityksen kannattavuuden, taloudellisen aseman ja maksuvalmiuden analysointi lyhyellä aikavälillä (1 – 18 kk)
  • riskien ja mahdollisuuksien analysointi

Lähestymistapaamme kuuluu yrityksen tulevan liiketoiminnan mallintaminen numeerisesti, skenaarioiden rakentaminen ja eri vaihtoehtojen arviointi sekä yrityksen rahoituskelpoisuuden analysointi.

IBR antaa rahoittajalle lisätietoa päätöksenteon tueksi. IBR voidaan räätälöidä siten, että se antaa vastauksia juuri kyseisessä tilanteessa tarkoituksenmukaisiin kysymyksiin.

Ota yhteyttä

Heimo Hakamo

Heimo Hakamo

Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@cag.fi
Martin Krokfors

Martin Krokfors

Partneri
etunimi.sukunimi@cag.fi

Corporate Advisor Group Oy

Puhelin 09 476 4600
Sähköposti info@cag.fi
Osoite Rikhardinkatu 2
00130 Helsinki
Postiosoite Corporate Advisor Group Oy
PL 176 FI-00101 Helsinki
Y-tunnus: 1016430-8