Turnaround-rahoitus

Maksuvalmiusongelmista kärsivissä yrityksissä on elintärkeää varmistaa rahoituksen riittävyys tilanteen tervehdyttämisen ajaksi. Turnaround-projekti on  investointi, sillä tehtävät muutokset liiketoiminnan rakenteessa poikkeuksetta vaativat alkuun panostuksia, jolloin kassavirta on negatiivinen.

Kun tervehdyttävien toimenpiteiden käynnistämisessä viivytellään, seuraa siitä yleensä ensin kannattavuusongelmia ja seuraavaksi myös kassavirtaongelmia, jotka sitten yleensä johtavat likviditeettiongelmiin. Mitä aiemmin ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin, sitä paremmin turnaround on läpivietävissä itsenäisesti paremman rahoituksellisen aseman ansiosta.

Mikäli on jo ajauduttu rahoituksellisesti niin vaikeaan tilanteeseen, että turnaround-projektin läpivientiin tarvitaan ulkopuolista rahoitusta, on oleellista pystyä osoittamaan rahoittajille, että yrityksen suunta on käännettävissä ja yrityksestä löytyy kova pohja, jonka varaan tulevaisuus voidaan rakentaa.

Myös eri liiketoimintojen aikaansaama kassavirta yksiköittäin on syytä analysoida (portfolioanalyysi). Sen avulla saadaan selville ongelmalliset ja/tai kassavirtanegatiiviset yksiköt sekä sellaiset liiketoimintayksiköt, joilla on vakaa, ennustettavissa oleva kassavirta. Tällöin voidaan luoda pohja turnaround-projektin suunnittelulle ja osin myös rahoitukselle, koska voidaan simuloida liiketoiminnan rakenteellisen muutoksen vaikutusta kassavirtoihin.

Autamme etsimään ja varmistamaan lyhyen aikavälin rahoituksen turnaround-prosessin läpivientiä varten. Varmistamme turnaround-projektin mielekkyyden niin yrityksen kuin rahoittajienkin näkökulmasta ja valmistelemme materiaalin, jolla se pystytään viestimään rahoittajille uskottavasti.

Ota yhteyttä

Heimo Hakamo

Heimo Hakamo

Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@cag.fi

Corporate Advisor Group Oy

Puhelin 09 476 4600
Sähköposti info@cag.fi
Osoite Rikhardinkatu 2
00130 Helsinki
Postiosoite Corporate Advisor Group Oy
PL 176 FI-00101 Helsinki
Y-tunnus: 1016430-8