Rahoitus- ja pääomajärjestelyt

Perinteinen pankkirahoitus on historiallisesti ollut Suomessa tyypillisin yritysrahoituksen muoto. Elinkaarensa eri vaiheissa olevilla yrityksillä on kuitenkin hyvin erilaisia rahoitustarpeita, joihin yksittäisellä rahoitusinstrumentilla ei kyetä vastaamaan. Yritykset tarvitsevat rahoitusta muun muassa strategiansa toteuttamiseen, käyttöpääomaan, investointeihin ja muihin hyvin moninaisiin tarkoituksiin.

Rahoitusjärjestelyssä onnistumisessa ensisijaisen tärkeää on, että haettava rahoitus vastaa kohdeyrityksen tai -hankkeen yksilöllisiin tarpeisiin. Myös rahoittajien tarpeet on tunnettava perusteellisesti, jotta rahoitettava kohde soveltuu valituille rahoitusinstrumenteille ja niiden välittäjille. Kohdeyrityksestä tai hankkeesta laadittavat analyysit ja esitysmateriaalit tulee olla laadittu siten, että rahoittajan on niiden perusteella mahdollisimman helppoa tehdä omat rahoituspäätöksensä.

CAG:n kontaktiverkosto ja pitkäaikainen kokemus laaja-alaisista rahoitusjärjestelyistä varmistaa parhaan mahdollisen kokonaisratkaisun kohdeyhtiön rahoitukselle. Lähestymistapamme rahoitusjärjestelyihin sisältää seuraavat päävaiheet: esiselvitys ja lähtötilanteen kuvaus, soveltuvuusanalyysi, rahoituksen tarpeen ja tavoitetilan määrittäminen, esitysmateriaalien laatiminen ja rahoitusneuvottelujen läpivienti. Prosessin viimeisessä vaiheessa laaditaan kohdeyhtiön tarpeet täyttävät rahoitussopimukset.

Kehitys- ja kasvurahoitus

Suunnittelemme yrityksen tarpeisiin sopivan rahoitusrakenteen sekä neuvottelemme ja toteutamme yrityksen kehittämisen ja kasvun vaatiman rahoituksen eri lähteistä ja erilaisia instrumentteja hyödyntäen. Tavoitteena on varmistaa rahoituksen riittävyys ja optimoida rahoituksen kustannukset ja ehdot.

Pääomasijoitusrahoitus

Olemme asiantuntijasi pääomasijoittajan etsinnässä ja valinnassa. Autamme sinua ja yritystäsi läpi koko rahoitusprosessin:

  • Kartoitamme yrityksesi nykytilan ja valuaation ja tarvittaessa autamme yrityksen valmistelussa pääomasijoitusta varten: sopimukset, patentit, taloudelliset luvut.
  • Sparraamme kanssasi ja käymme läpi eri pääomasijoittajien profiilit, rahastojen aikaisemmat sijoitukset, sijoitustiimit ja toimialat, joihin rahasto keskittyy.
  • Teemme yrityksestäsi yritysesitteen ja toimimme tukenasi rahoitusprosessissa.
  • Autamme lisäksi sijoitusstrategian löytämisessä tulevia rahoituskierroksia sekä irtautumista varten.

Lue lisää

Uudelleen rahoitus

Uudelleen rahoituksessa pyritään korvaamaan olemassa olevaa rahoitusta uudella rahoituksella, joka sopii paremmin yrityksen tilanteeseen. Tavoitteena on tyypillisesti parantaa rahoitusehtoja, esim. alentamalla rahan hintaa, pidentämällä maturiteettia tai lisäämällä joustavuutta mm. kovenanttien tai vakuuksien uudelleenjärjestelyillä.

Taseen optimointi

Autamme sinua saavuttamaan optimaalisen taserakenteen, joka parantaa yrityksesi tunnuslukuja ja vaikuttaa sitä kautta luottoluokitukseen ja rahoituksen saatavuuteen. Jo pienillä toimenpiteillä voidaan saada aikaan muutoksia, jotka parantavat yrityksen tunnuslukuja.

Julkisen sektorin rahoitus

Julkisen sektorin rahoitusta myöntää usea eri toimija useiden eri rahoitusohjelmien kautta ja erilaisilla rahoitusinstrumenteilla. Tarjoamme neuvonantoa julkisten tahojen tarjoamiin rahoitusinstrumentteihin liittyen ja autamme eri instrumenttien sopivuuden arvioimisessa sekä rahoituksen hakemisessa.

Lue lisää

EU-rahoitus

Euroopan Unionin instituutiot ja ohjelmat tarjoavat monipuolisen valikoiman rahoitusta yritysten kehittämiseen. EU-rahoitus koskee kaiken kokoisia yrityksiä – start-upista suureen yritykseen saakka. Neuvomme EU:n tarjoaman rahoituksen sopivuuden arvioinnissa sekä autamme hakuprosesseissa.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Heimo Hakamo

Heimo Hakamo

Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@cag.fi

Corporate Advisor Group Oy

Puhelin 09 476 4600
Sähköposti info@cag.fi
Osoite Rikhardinkatu 2
00130 Helsinki
Postiosoite Corporate Advisor Group Oy
PL 176 FI-00101 Helsinki
Y-tunnus: 1016430-8