EU-rahoitus

Päivitetty 4.2.2021

EU-rahoitus merkittävä rahoituskanava yrityksille

Euroopan Unionin instituutiot ja ohjelmat tarjoavat monipuolisen valikoiman rahoitusta yritysten kehittämiseen. Ne koskevat kaiken kokoisia yrityksiä – start-upista suureen yritykseen saakka. Rahoitusohjelmat ovat lainoja, takauksia, pääomasijoituksia, T&K-tukia sekä suoria tukia investointeihin ja kehittämiseen.

Rahoitusta haetaan ja siitä päätetään joko komissiossa (kuten Horisontti), Euroopan Investointipankissa (kuten EFSI), kansallisissa toimijoissa (Finnvera, Business Finland, Teollisuussijoitus) tai alueilla ELY-keskuksissa.

EU:ssa yrityksiin kohdistuvien rahoitustoimien budjeteista ja säädöksistä päätetään budjettikausittain. Vuosien 2014–2020 budjettikehys (MFF) on tullut päätökseen. Koronan ja Brexitin vuoksi sen rahoitustoimet jatkuvat joiltakin osin aina vuoteen 2023. Eurooppa-neuvosto päätti vuosia 2021–2027 koskevan budjettikehyksen mitoituksen ja päälinjat rahoituksen käytöstä heinäkuussa 2020.

Lue Senior Advisorimme Jussi Yli-Lahden kirjoittama artikkeli EU:n rahoitusinstrumenteista yrityksille.

Miksi hyödyntää neuvonantajaa EU-rahaa haettaessa?

Verrattuna kotimaan instrumentteihin, EU-instrumenteissa on tyypillisesti pidemmät sekä monimutkaisemmat hakuprosessit yhdistettynä hankkeiden matalampaan läpimenoprosenttiin. CAG:n kokeneet asiantuntijat auttavat mielellään EU-rahoitukseen liittyvässä neuvonnassa, eri instrumenttien sopivuuden arvioimisessa ja kokonaisrahoitusratkaisun luomisessa.

CAG:n lähestymistapa EU-rahoitukseen

Lähestymistapamme EU-rahoitukseen on kuvattu alla:

Tilanneanalyysi

Yrityksen lähtötilanteen hahmottaminen faktojen perusteella auttaa muodostamaan realistiset tavoitteet EU-rahoitusjärjestelyprojektille. Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään muun muassa nykyinen rahoitusrakenne, rahoituksen tarve sekä analysoidaan yhtiön liiketoimintamalli.

Rahoitusratkaisu

Tilanneanalyysin jälkeen kartoitetaan yritykselle soveltuvat EU-rahoitusinstrumentit, niihin vaadittavat esitysmateriaalit sekä valitaan yrityksen tilanteeseen sopivin rahoitusinstrumentti. CAG avustaa yhtiötä rakentamaan materiaalipaketin, joka vastaa valitun rahoitusinstrumentin tarpeita.

Rahoitusjärjestelyn toteutus

CAG avustaa yhtiötä rahoitushakemuksen laadinnassa, siihen liittyvän dokumentaation rakentamisessa sekä raportoinnissa.

Jos olet harkinnut EU-rahoituksen käyttöä yrityksessäsi, ota yhteyttä, niin selvitetään, mihin rahoitusohjelmaan hankkeesi sopii.

Corporate Advisor Group Oy

Puhelin 09 476 4600
Sähköposti info@cag.fi
Osoite Rikhardinkatu 2
00130 Helsinki
Postiosoite Corporate Advisor Group Oy
PL 176 FI-00101 Helsinki
Y-tunnus: 1016430-8