Hallittu sukupolvenvaihdos

Yrittäjän tulisi pitää omistajavaihdos mielessä koko yritystoiminnan harjoittamisen ajan, jotta hallittu ja kaikkia osapuolia tyydyttävä sukupolvenvaihdos tai muu omistajanvaihdos voidaan toteuttaa sitten, kun se tulee ajankohtaiseksi. Yrittäjän tulisi mieltää omat toiveensa ja tarpeet sukupolvenvaihdoksen osalta, ennen kuin varsinaisista toimista omistajanvaihdoksen tekemiseksi aletaan edes keskustelemaan.

Yrittäjän pitäisi pystyä hahmottamaan se, milloin omistajuuden ja johtamisen tulisi siirtyä seuraavalle sukupolvelle, sekä ainakin se, onko yrittäjällä tarvetta saada myös rahallista vastiketta luopuessaan omistuksestaan. Kun luopujan edellytykset ovat tiedossa, selvitetään, millaiset edellytykset toivotulla jatkajalla on täyttää myös nämä toiveet.

Liiketoimintasuunnitelma avainasemassa sukupolvenvaihdoksen toteutuksessa

Kun sukupolvenvaihdosta aletaan konkreettisesti toteuttamaan, analysoidaan aluksi yrityksen talous ja liiketoimintakokonaisuus. Parhaiten tämä toteutetaan laatimalla huolellisesti valmisteltu liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelma luo pohjan rahoitustarpeen arvioinnille ja yrityksen arvonmääritykselle, yrityksen johtamiseen tarvittavien resurssien kartoittamiselle, verosuunnittelulle sekä toteutuksen rakennesuunnittelulle ja aikataululle.

Yrityksellä on oltava myös vaihdoksen jälkeen luontaiset edellytykset kannattavalle liiketoiminnalle.

Jatkajan edellytykset arvioitava

Jatkajan tai jatkajien edellytykset liiketoiminnan jatkamiseen on avainkysymys onnistuneessa sukupolvenvaihdoksessa. Suunnitteluvaiheessa voidaan myös päätyä siihen, että esimerkiksi ulkopuolisen ostajan etsiminen olisi paras vaihtoehto yrityksen jatkamiselle.

Suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa

Sukupolvenvaihdoksen toteutus saattaa kestää useita vuosia suunnittelun aloittamisesta. Tärkeintä olisi aloittaa sukupolvenvaihdoksen mietintä jo paljon ennen konkreettisia toimia. Tarvittaessa vaihdos voidaan toteuttaa hyvinkin nopeasti, mutta pahimmillaan kaikkea potentiaalia ei saada tällöin hyödynnettyä.

CAG tukee sukupolvenvaihdoksessa suunnittelusta toteutukseen

Asiantuntijoillamme on kokemusta monenlaisista sukupolvenvaihdostilanteista ja niissä esiintyneistä haasteista. Meiltä saat apua niin liiketoimintasuunnitelman laatimiseen kuin omistajanvaihdoksen toteuttamiseen. Tarvittaessa luotsaamme sinut ja yrityksesi läpi koko prosessin. Kokeneen neuvonantajan avulla voit välttää vaihdokseen liittyvät karikot.

 

Ota yhteyttä

Heimo Hakamo

Heimo Hakamo

Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@cag.fi

Corporate Advisor Group Oy

Puhelin 09 476 4600
Sähköposti info@cag.fi
Osoite Rikhardinkatu 2
00130 Helsinki
Postiosoite Corporate Advisor Group Oy
PL 176 FI-00101 Helsinki
Y-tunnus: 1016430-8