Portfolion kehittäminen

Liiketoiminnassa portfoliolla tarkoitetaan eri liiketoiminnoista koostuvaa ryhmää, johon organisaatio on investoinut tai jonka se omistaa. Portfolion kehittäminen tähtää portfolion arvon maksimointiin pitkällä aikavälillä. Portfolion kehittämistoimenpiteiden on oltava yhteensopivia organisaation vision ja strategian kanssa. CAG avustaa yritystäsi esimerkiksi seuraavissa portfolion kehittämistoimenpiteissä:

  • Portfoliostrategia
    • Autamme sinua arvioimaan ja kirkastamaan konsernistrategiaasi, päättämään optimaalisesta liiketoimintaportfoliosta sekä toteuttamaan portfolion kehittämiseen liittyvät toimenpiteet ja järjestelyt.
  • Divestoinnit
    • Autamme divestoimaan toiminnot, jotka eivät enää tue yrityksen arvon luontia. Maksimoimme divestoinnista saatavan hyödyn valitsemalla ostajat, joille kohde tuottaa eniten arvoa.
  • Ostokohteiden screenaus ja priorisointi
    • Autamme sinua muodostamaan yritysstrategiaasi tukevan ostostrategian, jolla varmistetaan yrityksen kasvu ja maksimoidaan yrityksen arvo. Ostostrategian perusteella etsimme ja analysoimme potentiaalisimmat ostokohteet.

Organisaation pitkän tähtäimen suunnitelmia tehtäessä on tärkeää saada ulkopuolisen asiantuntijan faktapohjainen näkemys suositelluista toimenpiteistä yrityksen johdon oman näkemyksen tueksi. CAG:n asiantuntijat auttavat yritystäsi määrittämään oikean portfolion kehitystoimenpiteiden tason ja laajuuden sekä tekemään oikeat valinnat.

Ota yhteyttä

Heimo Hakamo

Heimo Hakamo

Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@cag.fi

Corporate Advisor Group Oy

Puhelin 09 476 4600
Sähköposti info@cag.fi
Osoite Rikhardinkatu 2
00130 Helsinki
Postiosoite Corporate Advisor Group Oy
PL 176 FI-00101 Helsinki
Y-tunnus: 1016430-8